Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce – szkolenie

Finanse i gospodarka

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu ORTEK zapraszają na szkolenie Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce - cykl szkoleń w każdym województwie - pomoc we wdrażaniu nowych przepisów.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu ORTEK zapraszają na szkolenie Nowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce - cykl szkoleń w każdym województwie - pomoc we wdrażaniu nowych przepisów.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników samorządu terytorialnego oraz osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach komunalnych.

Szkolenie ma przynieść uczestnikom korzyści w postaci:

 • uzyskania praktycznej wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych i organizacyjnych w nowym systemie gospodarki odpadami,
 • poznania narzędzi informatycznych do praktycznego zastosowania w projektach odpadowych,
 • kameralnej grupy umożliwiającej indywidualne podejście do każdego uczestnika,
 • dofinansowanie przez NFOŚiGW- opłata za 3 dni szkolenia wynosi tylko 220 zł brutto,
 • wykwalifikowanych wykładowców i specjalistów z zakresu prawa, technologii, środowiska, aspektów społecznych, zarządzania projektami,
 • materiałów szkoleniowych (w tym płyty z prezentacjami i programami),
 • certyfikatu ukończenia szkolenia wydanego przez IGSMiE Polskiej Akademii Nauk,
 • zapewnionej przerwy kawowej i obiadu,
 • nagrody rzeczowej dla najbardziej aktywnego uczestnika szkoleń w każdym dniu.

Ramowy program szkolenia (3 dni):

 • Uwarunkowania prawne funkcjonowania podmiotów w nowym systemie gospodarki odpadami (4 h)
 • Aspekty technologiczne nowego systemu gospodarki odpadami; nowe trendy technologiczne w ujęciu systemowym (3 h)
 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w systemie gospodarki odpadami z uwzględnieniem metod PM BoK i IPMA (3 h)
 • Montaż finansowy projektów i ocena opłacalności inwestycji (2 h)
 • Zrównoważone zamówienia publiczne oraz partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w gospodarce odpadami komunalnymi (2 h)
 • Ekologiczna ocena systemu gospodarki odpadami z wykorzystaniem metody LCA (4 h)
 • Aspekty społeczne wdrażania systemu gospodarki odpadami (3 h)

Najbliższe szkolenia odbędą się w:
Kielcach: 18 - 20.02.2013
Wrocławiu: 19 - 21.02.2013
Opolu: 27-28.02.2013 i 01.03.2013.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://meeri.pl/gospodarka-odpadami-szkolenia/

Źródło: www.meeri.pl

Udostępnij artykuł: