Nowy szef Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego

Kadry

Nowym Przewodniczącym Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA, European Banking Authority) został dziś José Manuel Campa. O nowym przewodniczącym wiadomo, że dotychczas pełnił funkcję Global Head of Regulatory Affairs w banku Santander - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli

Fot. stock.adobe.com/Iakov Kalinin

Nowym Przewodniczącym Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA, European Banking Authority) został dziś José Manuel Campa. O nowym przewodniczącym wiadomo, że dotychczas pełnił funkcję Global Head of Regulatory Affairs w banku Santander - pisze Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli

Decyzja o powołaniu Campy na nowego przewodniczącego #EBA będzie ostateczna, o ile Parlament Europejski nie zgłosi sprzeciwu wobec tej kandydatury w ciągu miesiąca od zawiadomienia #zbp @uknf @nbppl

Dotychczasowy przewodniczący Europejskiego Urzędu ds. Nadzoru Bankowego (EBA, European Banking Authority) – Andrea Enria podał się do dymisji i został szefem nadzoru w Europejskim Banku Centralnym ( ECB ).Spowodowało to potrzebę powołania nowego szefa najważniejszej agencji UE ds. banków – cała procedura trwająca od połowy grudnia 2018 zakończyła się we wtorek 19 lutego głosowaniem w Radzie Organów Nadzoru (EBA Board of Supervisors).Enria został powołany na początku grudnia 2018 roku na szefa nadzoru bankowego w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) w Europejskim Banku Centralnym, który bezpośrednio nadzoruje 118 banków. Nowy urząd objął z początkiem stycznia 2019 zastępując dotychczasową przewodniczącą Daniele Nouy. W związku z tym zaistniała potrzeba wypełnienia wakatu na stanowisku szefa EBA, które to piastował do końca ubiegłego roku.Jak dotychczas siedzibą EBA jest Londyn.

Jeszcze potrzebna zgoda Parlamentu Europejskiego

W połowie grudnia pojawiła się na stronach EBA oficjalna informacja o otwarciu rekrutacji z terminem składania aplikacji do 11 stycznia. W międzyczasie posłowie z Komisji ECON Parlamentu Europejskiego mieli okazję przepytać kandydatów na szefa EBA z tzw. krótkiej listy na posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami.O powołaniu nowego szefa poinformowano przewodniczącego Komisji ds. gospodarczych i monetarnych (ECON) Parlamentu Europejskiego – Roberto Gualtierego. Decyzja o powołaniu Campy na nowego przewodniczącego EBA będzie ostateczna, o ile Parlament Europejski nie zgłosi sprzeciwu wobec tej kandydatury w ciągu miesiąca od zawiadomienia.

Przed przewodniczącym in spe jeszcze zatem publiczne wysłuchanie przed Komisją ECON. Mając jednak na uwadze, że ECON miał już wcześniej okazję przyjrzeć się kandydatom, ryzyko sprzeciwu można uznać za niewielkie.Nieoficjalnie wiadomo, że ostatecznie Campa konkurował o to stanowisko z dwoma innymi kandydatami, z których jednym był Adam Farkas – pełniący dotychczas stanowisko Dyrektora Wykonawczego EBA.
Źródło: Piotr Gałązka
Udostępnij artykuł: