Nowy szef Inwestycji w Pioneer Pekao

Kadry

8 czerwca 2011 roku Peter Bodis, dotychczas pracujący w Pioneer Investments w Wiedniu, został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A. Nowy wiceprezes będzie odpowiedzialny za Pion Zarządzania Aktywami.

Kandydatura na stanowisko nowego wiceprezesa, zaproponowana przez Krzysztofa Lewandowskiego, prezesa zarządu Pioneer Pekao Investment Management S.A., została jednomyślnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Pioneer Pekao Investment Management S.A., reprezentującą obu akcjonariuszy spółki, to jest Pioneer Global Asset Management S.p.A. oraz Bank Pekao S.A.

Peter Bodis – nota biograficzna:

Urodził się w 1973 r. w Zalaegerszeg na Węgrzech.

Absolwent Budapest University of Economic Science (magister ekonomii – MSBA) oraz College of Finance and Accountancy (licencjat – BSBA). Stypendysta Heriot-Watt University Business School w Edynburgu. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie na Vienna University of Economic Science.

Z rynkiem kapitałowym związany od 1997 roku, kiedy rozpoczął pracę dla CAIB Investment Bank Hungary w Budapeszcie. W latach 2001-2003 pracował w austriackim Capital Invest w Wiedniu, a w okresie 2004-2005 w biurze CAIB Investment Management Poland w Warszawie.

Od 2005 r. w Pioneer Investments Austria na stanowisku Portfolio Managera oraz Senior Portfolio Managera. Zarządzał funduszami i portfelami m. in. Activest Eastern Europe Stock, PIA Latin America Stock Fund, PIA South Eastern Europe Stock Fund, PIA Tiger Stock Fund, PIA Emerging Markets Fund, a ostatnio PIA Eastern Europe Stock Fund, PIA Russia Stock, luksemburskim Pioneer Russian Equity Fund oraz portfelami instytucjonalnymi.

Zarządzane przez niego fundusze: PIA Eastern Europe Stock (rating A od Citywire) oraz PIA Russian Stock zajmują w swoich kategoriach czołowe miejsca w europejskich rankingach inwestycyjnych.

Posiada prestiżowy tytuł CFA. Autor wielu publikacji w prasie zagranicznej poświęconych tematyce rynku kapitałowego. Poza ojczystym węgierskim mówi czterema językami obcymi: po polsku, rosyjsku, angielsku i niemiecku. Prywatnie miłośnik żeglarstwa, narciarstwa i wspinaczki.

Peter Bodis dotychczas pełnił obowiązki Senior Portfolio Managera zarządzającego funduszami Pioneer Investments inwestującymi na rynkach rozwijających się, w tym Europy Centralnej i Wschodniej. Obecność w polskiej spółce specjalisty posiadającego ponad 14-letnie doświadczenie inwestycyjne na międzynarodowych rynkach finansowych podkreśla znaczenie, jakie odgrywa Polska w ramach Grupy Pioneer Investments.

Peter Bodis to uznany specjalista, posiadający głęboką wiedzę na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na temat polskiego rynku. Jednocześnie, ma bogate doświadczenie w analizowaniu spółek, budowaniu portfeli inwestycyjnych oraz tworzeniu efektywnych strategii. Zarządzane przez niego fundusze osiągają bardzo dobre wyniki inwestycyjne. Cieszę się, że udało nam się pozyskać do naszego zespołu w Warszawie specjalistę tej klasy – mówi Krzysztof Lewandowski, prezes zarządu Pioneer Pekao TFI i Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Peter Bodis nowe obowiązki zacznie pełnić od 9 czerwca.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Pioneer Pekao Investment Management S.A., powołała na nową trzyletnią kadencję dotychczasowych członków zarządu PPIM: Krzysztofa Lewandowskiego na stanowisko prezesa zarządu oraz Tomasza Orlika na stanowisko wiceprezesa zarządu.

 

Udostępnij artykuł: