Nowy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WamaBOSS

Finanse i gospodarka

Warmińsko- Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WamaBOSS. Zgłoszenia przesyłane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego przyjmowane będą do 30 kwietnia br.

Warmińsko- Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WamaBOSS. Zgłoszenia przesyłane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego przyjmowane będą do 30 kwietnia br.

Do 30 kwietnia br. został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WamaBOSS. Do konkursu mogą przystąpić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Warmii i Mazur, które w ramach swojej działalności wspierają rozwój lokalny, dbają o środowisko naturalne i najwyższą jakość.

"Chcemy by wszyscy przedsiębiorcy, którzy w sposób transparentny oraz odpowiedzialny działają w województwie warmińsko-mazurskim, mieli możliwość zaprezentowania realizowanych strategii CSR w ramach swojej działalności. Dlatego postanowiliśmy przedłużyć termin przesyłania zgłoszeń do konkursu do końca kwietnia. Ważne jest, by każdy podmiot miał równe szanse w promowaniu postawy społecznej odpowiedzialności organizacji w oparciu o udział w konkursie i Forum WamaBOSS." - powiedziała Małgorzata Romaniuk, kierownik projektu Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk CSR realizowanych wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur. Kandydata do konkursu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu spośród przedsiębiorców, którzy osiągnęli najwyższe oceny w trzech kategoriach: najwyższa jakość, zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne. Rozstrzygnięcie i uroczyste wręczenie nagród przez pana Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa będzie miało miejsce 26 czerwca 2014 roku.

Woj. Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa będzie miało miejsce 26 czerwca 2014 roku.
Konkurs na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS jest elementem działań Forum WaMaBOSS na rzecz wdrażania i promowania idei społecznej  odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, oraz inicjowania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Ideą Forum jest upowszechnienie standardów i dobrych praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu przekładających się na wzmocnienie rozwoju lokalnego, poprawę środowiska naturalnego oraz tworzenie lepszych miejsc pracy. W ramach Forum i sieci współpracy będą promowani przedsiębiorcy społecznie odpowiedzialni oraz nowe rozwiązania w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu, wyłonieni na podstawie prowadzonego konkursu na Przedsiębiorcę Społecznie Odpowiedzialnego WamaBOSS. Laureaci konkursu otrzymają statuetkę WaMaBOSs - Biznes Odpowiedzialny Społecznie a wszyscy przedsiębiorcy, którzy wdrożą strategię CSR będą mogli wykorzystać markę WamaBOSS w swojej działalności. Wszystkie firmy zgłoszone do konkursu i spełniające wymogi CSR, będą ujęte w pierwszym Warmińsko-Mazurskim Rankingu Społecznie Odpowiedzialnych Przedsiębiorstw.

Źródło: Forum WaMaBoss

Udostępnij artykuł: