Nowy wiceprezes BGK na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Kadry

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego podjęła decyzję o zmianie w składzie zarządu BGK. Wiceprezesa, pierwszego zastępcę prezesa zarządu Jarosława Bełdowskiego, od 17 marca 2014 r. zastąpi Radosław Stępień.

Na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Rada Nadzorcza Banku Gospodarstwa Krajowego podjęła decyzję o zmianie w składzie zarządu BGK. Wiceprezesa, pierwszego zastępcę prezesa zarządu Jarosława Bełdowskiego, od 17 marca 2014 r. zastąpi Radosław Stępień.

Radosław Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Studiował również na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W 1991 r. rozpoczął pracę w delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Łodzi. Później pełnił funkcję dyrektora wydziału strategii Urzędu Miasta Łodzi. Od 1999 do 2003 r. był wiceprezesem zarządu i dyrektorem departamentu ubezpieczeń korporacyjnych w grupie brokerskiej. W 2003 r. został dyrektorem departamentu promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Następnie pełnił kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W listopadzie 2007 r. został mianowany na szefa gabinetu politycznego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, a następnie powołany przez prezesa Rady Ministrów na podsekretarza stanu w tym ministerstwie.

W listopadzie 2011 r. objął tożsame stanowisko w nowo utworzonym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Od marca 2012 r. pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Łodzi. Od 2009 roku był członkiem Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fot. Łukasz Szeląg

Autor:  wnp.pl (Katarzyna Walterska) 

Udostępnij artykuł: