Nowy Wiceprezes ING Banku Śląskiego

Kadry / Tylko u nas

Decyzją Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego Patrick Roesink został wybrany Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego. Będzie nadzorował Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Stanowisko obejmie 1 lipca 2015 roku.

Decyzją Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego Patrick Roesink został wybrany Wiceprezesem Zarządu ING Banku Śląskiego. Będzie nadzorował Pion Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Zarządzania Ryzykiem Rynkowym. Stanowisko obejmie 1 lipca 2015 roku.

Patrick Roesink jest absolwentem Akademii Bankowości i Finansów oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem z sektora finansowego. Z ING jest związany od 1994 roku. Początkowo pracował w Pradze, potem w Amsterdamie, a od 2002 do 2004 w ING Banku w Seulu, gdzie najpierw zarządzał ryzykiem na kraj, a następnie objął stanowisko tymczasowego Dyrektora Zarządzającego na kraj. W 2005 roku został Głównym Analitykiem ds. Ryzyka Kredytowego na Europę Środkowo-Wschodnią w ING Banku w Amsterdamie. Rok później został powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Korporacyjnych Produktów Kredytowych w ING Banku Śląskim. W 2007 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzyka w ING Banku w Rumunii. W styczniu 2014 powrócił do ING Banku Śląskiego na stanowisko Dyrektora Banku w Pionie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Rynkowym - Ryzyko Kredytowe.

Oscar Swan, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Banku, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 30 czerwca 2015 roku. Od 1 lipca br. będzie zajmował stanowisko Wiceprezesa ING Lease Polska nadzorującego obszar ryzyka.

Źródlo: www.ingbank.pl

Udostępnij artykuł: