Nowy Zarząd ENEA S.A. wybrany

Kadry

Rada Nadzorcza ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu ENEA S.A.

Rada Nadzorcza ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa i Członków Zarządu ENEA S.A.

Do konkursu przystąpiło kilkudziesięciu kandydatów, 7 i 8 marca odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których Rada Nadzorcza wybrała zarząd nowej kadencji
w składzie:

Krzysztof Zamasz - Prezes Zarządu,
Paweł Orlof - Członek Zarządu ds. Korporacyjnych,
Grzegorz Kinelski - Członek Zarządu ds. Handlowych.

Krzysztof Zamasz, dotychczas pełniący stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A. posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie w branży energetycznej, jest doktorem nauk ekonomicznych.

Paweł Orlof, wybrany na stanowisko Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, również posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, od 1999 roku związany z Grupą RWE - najpierw na stanowisku Prezesa Zarządu enviaM - Polska, a od 2004 roku reprezentanta enviaM AG w Polsce i jednocześnie Prezesa Zarządu Elektrociepłowni Będzin, należącej do Grupy RWE. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za pion handlu został Grzegorz Kinelski, od 1994 r. związany z branżą energetyczną. Swoją karierę zaczynał w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym w Gliwicach, następnie w Vattenfall odpowiadał za obsługę klientów w Polsce, a przez ostatnie trzy lata rozwijał obsługę klienta w Grupie TAURON. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom MBA Dominican University.

Rada Nadzorcza zakończyła także postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. do spraw finansowych bez dokonania wyboru i zapowiedziała powtórzenie postępowania rekrutacyjnego na to stanowisko.

Zgodnie ze statutem spółki Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Rozpoczęcie nowej kadencji jest związane z odwołaniem dotychczasowego Zarządu Spółki, w skład którego wchodzili: Krzysztof Zamasz, Janusz Bil i Hubert Rozpędek. Decyzję o odwołaniu Zarządu Rada Nadzorcza podjęła 11 marca br.

Źródło: www.firma.enea.pl

Udostępnij artykuł: