Nuk w banku spółdzielczym (16): Kapitał na ryzyko kredytowe

NBS 2009/07-08

Wszystkie znane w Polsce przypadki upadłości lub przymusowe fuzje banków spółdzielczych były spowodowane stratami na portfelu kredytowym. Zarządzanie tym ryzykiem sprowadza się do dwóch obszarów: oceny zdolności kredytowej klienta i zarządzania portfelem, czyli zbiorem wszystkich należności kredytowych.

Wiesław Żółtkowski

Banki zawsze starają się oceniać wiarygodność kredytową pożyczkobiorcy. Drugi aspekt ryzyka kredytowego jest mniej oczywisty, chociaż praktyka podpowiada, że kierowanie pożyczek do jednorodnej grupy klientów może być niebezpieczne. Uwarunkowania zewnętrzne mogą spowodować pogorszenie się sytuacji nie grupy klientów, ale całego portfela reprezentowanego przez klientów będących w podobnej sytuacji. Innymi słowy wszelkie rodzaje koncentracji są podstawowym ryzykiem portfelowym.

Portfele… bez informacji

Badanie zdolności kredytowej wymaga uzyskania danych o kliencie. W bankach spółdzielczych informacje te rejestruje się zwykle na papierze. Po udzieleniu kredytu część danych trafia do systemu operacyjnego. W praktyce występują trzy takie systemy: defBank, Novum, Sofnet.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: