NUK w Banku Spółdzielczym: Kapitał z obligacji

NBS 2010/12

Średni współczynnik wypłacalności w BS-ach (13,5 proc.) jest adekwatny nawet do zaostrzonych norm nadzorczych. Są jednak banki dynamicznie rozwijające się, które pilnie poszukują kapitału. I znajdują do tego instrument - obligacje na rynku Catalyst.

Średni współczynnik wypłacalności w BS-ach (13,5 proc.) jest adekwatny nawet do zaostrzonych norm nadzorczych. Są jednak banki dynamicznie rozwijające się, które pilnie poszukują kapitału. I znajdują do tego instrument - obligacje na rynku Catalyst.

Wiesław Żółtkowski

Dla podjęcia decyzji o emisji obligacji dłużnych nie wystarczy jednak znajomość mechanizmu funkcjonowania tego instrumentu. Istotniejsze jest przeanalizowanie wpływu emisji na finanse banku. Spróbujmy więc przeprowadzić uproszczoną analizę dwóch ścieżek zwiększenia funduszy własnych. Pierwszą jest wzrost kapitału poprzez wynik finansowy.

Przyjmijmy za opublikowanymi wynikami sektora na koniec września 2010 r., że średni bank spółdzielczy posiada parametry finansowe takie jak przedstawione w tabeli 1. (liczby wyrażają jednostki pieniężne).

Zakładam, że bank połowę zysku przeznacza na kapitał, a resztę na wypłatę dywidendy. Wtedy roczny przyrost kapitału wyniesie ok. 7 proc. Przy optymistycznej prognozie, że uzyskujemy takie wyniki stabilnie, po 10 latach fundusze własne wzrosną o ok. 70 proc. Nie uwzględniam w rachunku procentu składanego, ale też zakładam długotrwały wzrost, co jest zadaniem ambitnym. Oczywiście w konkretnym banku analiza musi być szczegółowa z uwzględnieniem rzeczywistych danych.

A jaki może być wpływ emisji obligacji na wzrost funduszy własnych? Przyjmijmy znów uproszczone założenia: obligacje mają wartość 100 jednostek, są wyemitowane na 10 lat, a ich spłata następuje w ostatnich pięciu latach po 20 proc. wartości rocznie. Koszt obligacji wynosi WIBOR 6M+3 pp. Przyjmuję koszt odsetkowy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: