NUK w banku spółdzielczym: Kwestionariusz BION

NBS 2009/04

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do banków spółdzielczych testowy kwestionariusz BION dotyczący procesu "Badania i oceny nadzorczej". Dokument ten powinien pomóc bankom w określeniu priorytetów i standardów bezpiecznego funkcjonowania.

Wiesław Żółtkowski

Testowy charakter narzędzia badawczego oznacza, że może być doskonalone. Jest więc okazja, aby bankowcy i eksperci wypowiedzieli się na temat jego lepszego dostosowania do specyfiki banków spółdzielczych. Jeśli to się nie stanie, to KNF słusznie będzie uważał, że nie trzeba wprowadzać zmian. Autorzy kwestionariusza prawdopodobnie zakładają jednak, iż właściwa dla NUK zasada proporcjonalności zostanie wdrożona do praktyki przez banki spółdzielcze.

Od definicji do pomiaru

Porównując kwestionariusz skierowany do banków komercyjnych (250 pytań) i bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: