NUK w banku spółdzielczym: Planowanie strat

NBS 2010/04

Większe ryzyko może dać wyższy wynik finansowy, lecz stwarza niebezpieczeństwo poniesienia nadzwyczajnej straty. Można maksymalnie ograniczyć ryzyko, przykładając mniejsze znaczenie do jakości zarządzania, ale nie należy wówczas oczekiwać zysków ekstra.

Większe ryzyko może dać wyższy wynik finansowy, lecz stwarza niebezpieczeństwo poniesienia nadzwyczajnej straty. Można maksymalnie ograniczyć ryzyko, przykładając mniejsze znaczenie do jakości zarządzania, ale nie należy wówczas oczekiwać zysków ekstra.

Wiesław Żółtkowski

Czasem wdraża się procedury wymagane przez KNF tylko do spełnienia wymagań zewnętrznych, bez refleksji nad ich wpływem na zarządzanie prowadzoną działalnością. Najważniejsza jest działalność kredytowa. Zaostrzenie polityki kredytowej banków komercyjnych powoduje naturalne wypychanie części klientów do banków spółdzielczych. W obszarze kredytów konsumpcyjnych pojawił się znaczący portfel złych kredytów, z których wiele udzielono tym samym osobom. Jest to ponad 200 tys. pożyczkobiorców niebędących w stanie obsługiwać kredytów i poszukujących nowego banku. Ponieważ mają oni zamkniętą drogę do banków komercyjnych, próbują szczęścia w bankach spółdzielczych. Jak przed tym się ustrzec?

Najpierw twarde dane

Podstawowym sposobem jest badanie sytuacji klienta w BIK, ale to nie wystarczy. Trzeba konsekwentnie uwzględnić uzyskane informacje przy obliczaniu zdolności kredytowej klienta. Tymczasem niekiedy informacje uzyskane z BIK postrzega się tylko jako sygnał do uwzględnienia, ale nie traktuje się ich jako twardych danych przeważających o decyzji kredytowej.

Podobnie ostrożne podejście należałoby stosować wobec firm. Oznacza to staranne badanie klienta, także poprzez konsultowanie się z bankiem zrzeszającym, który ma więcej doświadczeń w finansowaniu dużych klientów. Wartość ewentualnego zaangażowania należy dostosować do poziomu ryzyka firmy. Czyli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: