NUK w banku spółdzielczym: System, nie atrapa

NBS 2009/12

Korzystając z gościny miesięcznika NBS już po raz 20. wypowiadam się o zarządzaniu ryzykiem bankowym, i jak sądzę, temat ten długo jeszcze będzie wyzwaniem dla osób zarządzających bankami spółdzielczymi.

Wiesław Żółtkowski

Banki często nie mają kompetencji do opracowania kompleksowych rozwiązań w zakresie ryzyka i stosują atrapy – aplikacje oraz procedury pozyskane z zewnątrz i wdrożone bez należytej adaptacji. Odwiedzając małe i duże BS-y, spotykam się z procedurami niedostosowanymi do lokalnych warunków, metodami badania ryzyka nieadekwatnymi do prowadzonych transakcji oraz brakiem systemów generujących odpowiednie raporty, co zmusza zwykle do uciążliwych prac ręcznych. W krańcowym przypadku następuje w banku rozdzielenie sfery regulacyjnej od codziennej praktyki.

Pakiety na ryzyko

Banki spółdzielcze potrzebują dobrych procedur, jednakże ich samodzielne przygotowanie jest często niemożliwe z braku sił i środków. Można wó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: