O dostatnią emeryturę musimy zatroszczyć się sami

Finanse i gospodarka

System emerytalny nie gwarantuje odpowiedniej wysokości świadczeń, które mogłyby zapewnić spokojne i dostatnie życie po zakończeniu aktywności zawodowej.  Sami musimy zatem zadbać o stabilną finansowo emeryturę - kluczowe jest by o odpowiedniej formie oszczędzania lub inwestowania pomyśleć zawczasu.

System emerytalny nie gwarantuje odpowiedniej wysokości świadczeń, które mogłyby zapewnić spokojne i dostatnie życie po zakończeniu aktywności zawodowej.  Sami musimy zatem zadbać o stabilną finansowo emeryturę - kluczowe jest by o odpowiedniej formie oszczędzania lub inwestowania pomyśleć zawczasu.

Polski publiczny system emerytalny oparty jest na repartycji. Oznacza to, że zawiązana została swoista umowa pokoleniowa, według której ludzie aktywni zawodowo finansują świadczenia emerytalne, które wypłacane są aktualnym emerytom. W chwili obecnej wysokość przyznawanych świadczeń stanowi 60 proc. otrzymywanego przeciętnego wynagrodzenia. Takie stawki w przyszłości będą niestety zupełnie niemożliwe do osiągnięcia. Obecny poziom warunkowany jest względnie korzystną sytuacją - ludzie pracujący przewyższają swoją liczbą tych będących na emeryturze. Jednak demografia zdecydowanie nie sprzyja przyszłym pokoleniom. Według obliczeń ZUS w 2060 roku liczba Polaków w wieku nieprzekraczającym 18 lat zmniejszy się z 7,1 do 4,7 mln, a osób w wieku poprodukcyjnym przybędzie - z 6,9 mln do 10,5 mln. Te drastyczne różnice spowodują, że pieniędzy przeznaczonych dla emerytów będzie znacznie ubywać. Według wstępnych obliczeń zamiast emerytury będącej ekwiwalentem wspomnianej wartości 60 proc. ostatniego wynagrodzenia, w przyszłości oscylować będzie ona jedynie w okolicach 30 proc. W dodatku specjaliści przewidują znacznie wyższe koszty utrzymania systemów emerytalnych jak również zdrowotnych dla osób starszych. W efekcie młodsze pokolenie dysponować będzie środkami znacznie mniejszymi.

Jak w związku z powyższym zadbać o własne bezpieczeństwo finansowe na emeryturze? Odpowiedź jest jednoznaczna - o własne bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej musimy zatroszczyć się sami. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że przy obecnej sytuacji ekonomicznej i sprzężonej z nią, wprawiającej w niepokój, sytuacji demograficznej żaden z systemów emerytalnych nie da nam stuprocentowej gwarancji satysfakcji z wypłacanych środków. Zatem o jakości naszego życia na emeryturze w dużej mierze zadecydują poczynione odpowiednio wcześniej kroki. Pierwszym i najważniejszym jest wybór odpowiedniego sposobu oszczędzania lub produktu inwestycyjnego, który będzie zarówno zyskowny jak i bezpieczny oraz doprowadzi do realizacji określonych przez nas celów - wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Zdaniem wielu specjalistów rozwiązaniem problemu miał okazać się trzeci filar systemu emerytalnego, a więc uregulowany ustawowo sposób oszczędzania, obejmujący wszystkie formy dobrowolnego i samodzielnego odkładania pieniędzy na emeryturę. Jednak, jak pokazują statystyki, funkcjonowanie i znaczenie tego rozwiązania okazało się jedynie marginalne. Zarówno zainteresowanie trzecim filarem, jak i wiedza o tym czym jest, są relatywnie niskie.  Funkcjonowanie IKE i IKZE nadal jest niezrozumiałe i skomplikowane dla większości osób. Aby wypromować te usługi potrzeba szeroko zakrojonej kampanii społecznej, wraz z wprowadzeniem towarzyszących im ulg podatkowych.

Perspektywa niewystraczających środków finansowych, by móc zapewnić sobie odpowiedni standard życia na emeryturze nie może jednak sprawić, że poczujemy się bezradni. Co prawda w przyszłości przychody, jakie zostaną wypłacone ze źródła obowiązkowego, nie pokryją się nawet w małym stopniu z tymi jakie otrzymywaliśmy w czasach naszej aktywności zawodowej, jednak można zadbać odpowiednio wcześniej o własne bezpieczeństwo finansowe i zacząć gromadzić dodatkowy kapitał. Samodzielne gromadzenie oszczędności, regularne odkładanie nawet niewielkich sum we własnym zakresie, pozwoli na dużo spokojniejszą i  bardziej stabilną finansowo emeryturę. Mowa szczególnie o młodszym pokoleniu dla którego perspektywa emerytury zdaje się być na tyle odległą, że decydują martwić się o nią dopiero za kilka lat. Podjęcie działań zawczasu wraz z odpowiednim wyborem produktu inwestycyjnego lub sposobu oszczędzania, który rzeczywiście będzie dopasowany do naszych możliwości i potrzeb, może przesądzić o dostatniej emeryturze.

Saveinvest Sp. z o.o., www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł:

O dostatnią emeryturę musimy zatroszczyć się sami

Tylko u nas

System emerytalny nie gwarantuje odpowiedniej wysokości świadczeń, które mogłyby zapewnić spokojne i dostatnie życie po zakończeniu aktywności zawodowej.  Sami musimy zatem zadbać o stabilną finansowo emeryturę - kluczowe jest by o odpowiedniej formie oszczędzania lub inwestowania pomyśleć zawczasu.

System emerytalny nie gwarantuje odpowiedniej wysokości świadczeń, które mogłyby zapewnić spokojne i dostatnie życie po zakończeniu aktywności zawodowej.  Sami musimy zatem zadbać o stabilną finansowo emeryturę - kluczowe jest by o odpowiedniej formie oszczędzania lub inwestowania pomyśleć zawczasu.

Polski publiczny system emerytalny oparty jest na repartycji. Oznacza to, że zawiązana została swoista umowa pokoleniowa, według której ludzie aktywni zawodowo finansują świadczenia emerytalne, które wypłacane są aktualnym emerytom. W chwili obecnej wysokość przyznawanych świadczeń stanowi 60 proc. otrzymywanego przeciętnego wynagrodzenia. Takie stawki w przyszłości będą niestety zupełnie niemożliwe do osiągnięcia. Obecny poziom warunkowany jest względnie korzystną sytuacją - ludzie pracujący przewyższają swoją liczbą tych będących na emeryturze. Jednak demografia zdecydowanie nie sprzyja przyszłym pokoleniom. Według obliczeń ZUS w 2060 roku liczba Polaków w wieku nieprzekraczającym 18 lat zmniejszy się z 7,1 do 4,7 mln, a osób w wieku poprodukcyjnym przybędzie - z 6,9 mln do 10,5 mln. Te drastyczne różnice spowodują, że pieniędzy przeznaczonych dla emerytów będzie znacznie ubywać. Według wstępnych obliczeń zamiast emerytury będącej ekwiwalentem wspomnianej wartości 60 proc. ostatniego wynagrodzenia, w przyszłości oscylować będzie ona jedynie w okolicach 30 proc. W dodatku specjaliści przewidują znacznie wyższe koszty utrzymania systemów emerytalnych jak również zdrowotnych dla osób starszych. W efekcie młodsze pokolenie dysponować będzie środkami znacznie mniejszymi.

Jak w związku z powyższym zadbać o własne bezpieczeństwo finansowe na emeryturze? Odpowiedź jest jednoznaczna - o własne bezpieczeństwo finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej musimy zatroszczyć się sami. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że przy obecnej sytuacji ekonomicznej i sprzężonej z nią, wprawiającej w niepokój, sytuacji demograficznej żaden z systemów emerytalnych nie da nam stuprocentowej gwarancji satysfakcji z wypłacanych środków. Zatem o jakości naszego życia na emeryturze w dużej mierze zadecydują poczynione odpowiednio wcześniej kroki. Pierwszym i najważniejszym jest wybór odpowiedniego sposobu oszczędzania lub produktu inwestycyjnego, który będzie zarówno zyskowny jak i bezpieczny oraz doprowadzi do realizacji określonych przez nas celów - wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

Zdaniem wielu specjalistów rozwiązaniem problemu miał okazać się trzeci filar systemu emerytalnego, a więc uregulowany ustawowo sposób oszczędzania, obejmujący wszystkie formy dobrowolnego i samodzielnego odkładania pieniędzy na emeryturę. Jednak, jak pokazują statystyki, funkcjonowanie i znaczenie tego rozwiązania okazało się jedynie marginalne. Zarówno zainteresowanie trzecim filarem, jak i wiedza o tym czym jest, są relatywnie niskie.  Funkcjonowanie IKE i IKZE nadal jest niezrozumiałe i skomplikowane dla większości osób. Aby wypromować te usługi potrzeba szeroko zakrojonej kampanii społecznej, wraz z wprowadzeniem towarzyszących im ulg podatkowych.

Perspektywa niewystraczających środków finansowych, by móc zapewnić sobie odpowiedni standard życia na emeryturze nie może jednak sprawić, że poczujemy się bezradni. Co prawda w przyszłości przychody, jakie zostaną wypłacone ze źródła obowiązkowego, nie pokryją się nawet w małym stopniu z tymi jakie otrzymywaliśmy w czasach naszej aktywności zawodowej, jednak można zadbać odpowiednio wcześniej o własne bezpieczeństwo finansowe i zacząć gromadzić dodatkowy kapitał. Samodzielne gromadzenie oszczędności, regularne odkładanie nawet niewielkich sum we własnym zakresie, pozwoli na dużo spokojniejszą i  bardziej stabilną finansowo emeryturę. Mowa szczególnie o młodszym pokoleniu dla którego perspektywa emerytury zdaje się być na tyle odległą, że decydują martwić się o nią dopiero za kilka lat. Podjęcie działań zawczasu wraz z odpowiednim wyborem produktu inwestycyjnego lub sposobu oszczędzania, który rzeczywiście będzie dopasowany do naszych możliwości i potrzeb, może przesądzić o dostatniej emeryturze.

Saveinvest Sp. z o.o. 
www.grunttozysk.pl

Udostępnij artykuł: