O Europejskim Kongresie Finansowym 2022

Polecamy

W roku bieżącym, w obliczu militarnej agresji Rosji u granic UE nadszedł czas, by EKF dyskutował o finansach dla wartości, dla wolności, demokracji i międzynarodowej solidarności.

EKF, Europejski Kongres Finansowy 2022
Źródło: EKF

W roku bieżącym, w obliczu militarnej agresji Rosji u granic UE nadszedł czas, by EKF dyskutował o finansach dla wartości, dla wolności, demokracji i międzynarodowej solidarności.

Początki Europejskiego Kongresu Finansowego wiązały się z pilną potrzebą dyskusji o tym, jak wyjść z kryzysu finansowego końca pierwszej dekady XXI w. i jak zapobiegać podobnym kryzysom w przyszłości.

W kolejnych latach EKF koncentrował się na debacie o innowacyjnej i bezpiecznej przyszłości sektora finansowego, zapewniającej stabilność finansowego systemu i zrównoważony rozwój gospodarki.

Po dziesięciu latach pandemia wymusiła dyskusję o roli i kondycji sektora w czasach niepewności oraz o odpowiedzialnych finansach w nowej kryzysowej rzeczywistości.

W roku bieżącym, od 6 do 8 czerwca, w sytuacji militarnej agresji Rosji u granic Unii Europejskiej tematy związane z ryzykiem wojny, konsekwencjami sankcji oraz koniecznością odbudowy zrujnowanej wojną gospodarki Ukrainy będą przewijały się w wielu sesjach kongresowych poświęconych zagadnieniom takim jak cyberbezpieczeństwo i rozwój technologii w finansach, szeroki wachlarz problematyki ESG czy wyzwań związanych z rosnącą inflacją.

Na Kongresie gościć będziemy przedstawicieli władz finansowych Ukrainy oraz instytucji finansowych i rozwojowych z demokratycznego świata.

Jak co roku wymiernym, praktycystycznym efektem obrad Kongresu będą rekomendacje dotyczące stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego Polski i UE.

Główne obszary tematyczne tegorocznej, XII edycji Kongresu obejmą m.in.:

- wiarygodność PLN i stabilność systemu finansowego
- wyzwania w dobie wysokiej inflacji i niepewnego wzrostu
- odpowiedzialne wdrażanie ESG
- cyberbezpieczeństwo i wyzwania cyfryzacji
- stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych i atrakcyjności rynku kapitałowego
- relacje pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami.

Ostatniego dnia Kongresu odbędą się trzy, tradycyjne już, debaty:

- okrągły stół – makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla sektora finansowego
- okrągły stół ryzyka bankowego
- okrągły stół – mapa wyzwań technologicznych dla sektora finansowego, których zwieńczeniem będzie debata prezesów największych polskich banków - mapa wyzwań przed sektorem bankowym.

Jak co roku wymiernym, praktycystycznym efektem obrad Kongresu będą rekomendacje dotyczące stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego Polski i UE.

PROGRAM: https://www.efcongress.com/program-ekf-2022/

REJESTRACJA: https://efc.myevent.pl/

6 8 czerwca 2022 roku Spotkajmy się w Sopocie!

Wyróżnik EKF – Rekomendacje EKF

Szczególnym wyróżnikiem Europejskiego Kongresu Finansowego jest jego praktycystyczny charakter. Poprzez Rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, EKF nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania.

Naszym celem jest aby rekomendacje Kongresu wskazywały praktyczne rozwiązania w obszarach najważniejszych dla wspólnego rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski.

Dokładamy starań, aby rekomendacje Europejskiego Kongresu Finansowego były konstruktywne. W naszej opinii rekomendacje nie mogą mieć charakteru lobbystycznego, populistycznego lub być skierowane przeciwko komuś, w tym przeciwko podatnikom. Rekomendacje Kongresu są rezultatem całorocznej pracy Rady Programowej Kongresu. Prace Rady Programowej wspierane są przez członków Komitetów Sterujących poszczególnych bloków tematycznych i debat oraz zapraszanych ekspertów.

Ostateczny kształt Rekomendacji ustalany jest podczas Sopockiego Kongresu i stanowi konsensus propozycji i opinii. W tworzeniu Rekomendacji Europejskiego Kongresu Finansowego corocznie uczestniczy aktywnie około stu przedstawicieli środowisk regulacyjnych, nadzorczych, akademickich, eksperckich i biznesowych.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: