O finansach przedsiębiorstw praktycznie

Firma

Nakładem Wydawnictwa PWN ukazała się książka autorstwa profesorów warszawskiej SGH – Pawła Deca i Piotra Masiukiewicza : Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach.

Mężczyzna w garniturze i wykres
Fot. stock.adobe.com/Sikov

Nakładem Wydawnictwa PWN ukazała się książka autorstwa profesorów warszawskiej SGH – Pawła Deca i Piotra Masiukiewicza : Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach.

Intencją autorów było napisanie książki, która stanie się obowiązkową pozycją wielu księgozbiorów naukowych i podręcznych bibliotek finansistów oraz przedsiębiorców, ceniących szybki dostęp do poszukiwanych treści i dostęp do praktycznej wiedzy

Wielość  prac teoretycznych z zakresu finansów przedsiębiorstw, ukazujących się na rynku wydawniczym w ostatnich latach powoduje, że trudno jest czytelnikom usystematyzować wiedzę z tego zakresu i skupić uwagę na najważniejszych kwestiach.

Autorzy dostrzegli potrzebę opracowania monografii zawierającej kluczowe praktyczne aspekty finansów przedsiębiorstw. Stąd  położenie nacisku na doskonalenie obliczeniowych umiejętności odbiorców książki.

Intencją autorów było napisanie książki, która stanie się obowiązkową pozycją wielu księgozbiorów naukowych i podręcznych bibliotek finansistów oraz przedsiębiorców, ceniących szybki dostęp do poszukiwanych treści i dostęp do praktycznej wiedzy. 

Wydaje się, że to ambitne zadanie zrealizowano z naddatkiem, gdyż pierwszy nakład został wyprzedany na przysłowiowym pniu i – jak dowiadujemy się od wydawcy – trwa dodruk.

Książka ma służyć pomocą w studiowaniu finansów studentom, jak i w prowadzeniu ćwiczeń oraz wykładów przez pracowników naukowo-dydaktycznych.

Może być przydatna dla szeregu przedmiotów wykładowych na uczelniach wyższych, na przykład dla: Finanse przedsiębiorstw, Analiza fundamentalna, Zarządzanie wartością firmy, Spółka na rynku kapitałowym, Rachunkowość menedżerska, Audyt w przedsiębiorstwie i wiele innych, zarówno na kierunkach ekonomicznych, jak i  zarządzania oraz administracji.

            Książka składa się z czterech części. Pierwsza zawiera podstawowe modele i zadania z zakresu teorii wartości pieniądza w czasie. Więcej miejsca poświęcono dyskontu,  współcześnie nieodzownemu narzędziu każdego ekonomisty.

Część drugą  poświęcono analizie fundamentalnej przedsiębiorstwa. Stąd zadania dotyczą bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, kosztu kapitału, wartości progowych oraz analizy wskaźnikowej (zwanej też fundamentalną lub miernikową). Ważną składową są modele predykcji bankructwa firmy.

            Część trzecia prezentuje szeroki zestaw modeli wykorzystywanych do zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w tym do wyceny metodami ekonomicznymi.

Ważnym dla praktyki uzupełnieniem, są modele stress-testów, stosowane m. in. w feasibility study oraz do weryfikacji prognoz będących podstawą wyceny przedsiębiorstwa. Przedstawiono także formuły i modele obliczania wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorstw.

            Część czwarta obejmuje operacje dewizowe i rynek kapitałowy (w tym rynek terminowy i rentowność obligacji).

      W pracy szeroko potraktowano zarówno analizę fundamentalną jak i obliczanie stóp procentowych i dyskonta (według różnych modeli) ze względu na praktyczną przydatność tej wiedzy w zarządzaniu finansami, w tym opracowywania prognoz.

            Znajomość metod obliczania wartości oraz analizy dynamiki różnych zjawisk i procesów finansowych jest ważną umiejętnością każdego menedżera zarządzającego nie tylko dużymi korporacjami, lecz także firmami małymi i mikro. 

Wydaje się, że publikacja będzie przydatna nie tylko dla studentów i słuchaczy na studiach podyplomowych, ale także na kursach dla maklerów, szkoleniach dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz kursach analizy finansowej przedsiębiorstw dla analityków rynku kapitałowego, inspektorów kredytowych w bankach, czy też doradców restrukturyzacyjnych.

            Zawarty w książce zestaw podstawowych modeli i wzorów może być  przydatny w  pracy firm consultingowych, pracowników banków, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych.

Zastosowanie praktyczne większości modeli i wzorów  przedstawiono w formie zadań ( ponad 100 ) do rozwiązania przez czytelników.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: