O finansach w bibliotece

Bankowość

Bank Spółdzielczy w Limanowej jest szczególnie zaangażowany w edukację finansową. Stąd też 8 marca 2016  r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej została przeprowadzona prelekcja dedykowana uczestnikom projektu "O Finansach w bibliotece".

Bank Spółdzielczy w Limanowej jest szczególnie zaangażowany w edukację finansową. Stąd też 8 marca 2016  r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej została przeprowadzona prelekcja dedykowana uczestnikom projektu "O Finansach w bibliotece".

Prelekcja odbyła się w ramach zajęć warsztatowych dla osób 50+, które zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej realizując projekt: "O finansach w bibliotece. IV edycja". Program adresowany jest do osób z kategorii wiekowej 50+. Dzięki niemu, seniorzy biorą udział w zajęciach komputerowych, które przybliżą zagadnienia związane z bankowością elektroniczną, zarządzaniem budżetem domowym, prowadzeniem finansów przez Internet, transakcjami internetowymi i tym podobnym zagadnieniom.

Banki Spółdzielczy  w Limanowej realizując swoją misję prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do klientów z różnych grup wiekowych. Przeprowadzona przez przedstawiciela Banku prelekcja miała na celu ukazanie wagi i istoty bezpieczeństwa w sferze finansów.

Uczestnicy projektu zapoznali się nie tylko z formami bezpiecznego i efektywnego zarządzania osobistymi finansami, ale i sposobami bezpiecznego  korzystania z bankowości elektronicznej, kart bankowych oraz z kredytów i pożyczek. Istotnym tematem była ponadto kwestia wykrywania i zapobiegania oszustwom i próbom wyłudzeń finansowych.

Projekt "O finansach... w bibliotece - IV edycja" jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Źródło: Bank Spółdzielczy w Limanowej

Udostępnij artykuł: