O ile wzrosną najniższe emerytury i renty? W 2019 r. nowy mechanizm waloryzacji

Mój plan emerytalny

Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. podwyższenie najniższych świadczeń.

Ludziki na stosie pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Rattana.R

Rada Ministrów ma przyjąć w IV kw. br. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładający m.in. podwyższenie najniższych świadczeń.

Do 1100 zł ma wzrosnąć najniższa #emerytura, #renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna #waloryzacja

Organem odpowiedzialnym za przedłożenie projektu RM jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej."Pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania.Obowiązkiem rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy.

Modyfikacja zasad waloryzacji rent i emerytur w 2019 r.

Stąd też w 2019 r. proponuje się jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,b) 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,2) zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych" - czytamy w informacji.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: