O najważniejszych propozycjach zmian w systemie prawnym i stanowisku sektora

Multimedia

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich

Jerzy Bańka – Wiceprezes Związku Banków Polskich

Pojawiło się w ostatnim czasie kilka inicjatyw legislacyjnych, które będą miały duży wpływ na bezpieczeństwo obrotu powszechnego. Mam tu na myśli zmiany w Ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego co do skrócenia okresu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. To niepokoi, ponieważ ta zmiana niewątpliwie wzmacnia pozycję dłużnika, ale osłabia pozycję wierzyciela i jego możliwości w kwestii dochodzenia roszczeń. Będzie więc miała negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu powszechnego. Mamy nadzieję, że w trakcie prac legislacyjnych dojdzie do korekt tej regulacji.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Druga zmiana dotyczy większego pakietu odnośnie regulacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Te zmiany oceniamy w większości pozytywnie. Będą miały dobry wpływ na uproszczenie procedury, na skrócenie czasu rozpoznawania spraw sądowych. Niepokoi nas jedynie zmiana, która sprowadza się do usunięcia z przepisów o postępowaniu nakazowym możliwości uzyskania nakazu zapłaty przez bank na podstawie wyciągu z ksiąg banku. To musi dziwić ponieważ postępowanie nakazowe jest dedykowane do tzw. spraw niespornych, a sprawy bankowe są co do zasady niesporne – chodzi o to, czy jest dług, czy go nie ma. Pamiętajmy o tym, że na mocy tej regulacji sąd może wydać nakaz zapłaty, ale wcale nie musi. W sytuacji gdy stwierdzi, że są jakiekolwiek wątpliwości odmawia wydania nakazu zapłaty i wtedy sprawa jest kierowana na drogę normalnego postępowania sądowego. Obawiamy się, że wprowadzenie tej regulacji spowoduje pogłębienie paraliżu polskich sądów – przybędzie w normalnym postępowaniu cywilnym kilkaset tysięcy rocznie nowych spraw. To jest duże zagrożenie. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze raz rozważy tę propozycję.

Ostatnia kwestia, która najbardziej bulwersuje to sprawa zapowiedzi zmian w upadłości konsumenckiej. Co do zasady wszelkie zmiany, które dotyczą usprawnienia tej procedury są przez nas wspierane. Jednak propozycja, aby beneficjentem upadłości konsumenckiej była także osoba, która może być przestępcą, która na przykład wyłudziła kredyt – w pełni świadomie zadłużyła się z namysłem, że nie będzie kredytu spłacać – to kwestia która zadziwia i bulwersuje. Mamy nadzieję, że w toku dalszych prac będzie ta sprawa skorygowana. Związek Banków Polskich ponad to będzie wnosił o to, aby była możliwość zawierania ugody na etapie postępowania upadłościowego między wierzycielem a dłużnikiem. To zdejmie stygmat z osoby upadłej, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Udostępnij artykuł: