O nas

Serwis o tematyce bankowej i ekonomicznej, skierowany do pracowników sektora finansowego, samorządowców, przedsiębiorców oraz indywidualnych odbiorców produktów finansowych. Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami polskiego rynku finansowego, uczelniami ekonomicznymi oraz samorządami.

Na portalu m.in.:

  • aktualności z zakresu bankowości, finansów, gospodarki, nieruchomości, kadr i samorządów,
  • komentarze, wywiady, blogi, opinie ekspertów, raporty,
  • archiwum kilkudziesięciu tysięcy eksperckich artykułów,
  • bieżące i archiwalne wydania on-line specjalistycznych pism: Miesięcznik Finansowy BANK, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, Europejski Doradca Samorządowy, Kurier Finansowy oraz Finansowanie Nieruchomości.

Unikalna wiedza z sieci: Program „Finanse * Bankowość * Samorząd – Wiedza on-line”.

Portal realizuje pierwszy w Polsce, zakrojony na tak szeroką skalę, program upowszechniania wiedzy bankowo-finansowej skierowany do studentów i pracowników akademickich, a niebawem także do pracowników sektora bankowego oraz samorządowców. Program „Wiedza on-line” to obecnie kilkanaście tysięcy prenumeratorów Miesięcznika Finansowego BANK udostępnianego w wersji cyfrowej poprzez aleBank.pl.

Najnowsze opracowania eksperckie

Dzięki współpracy z kilkudziesięcioma uczelniami w całej Polsce, portal aleBank.pl ma dostęp do licznych opracowań akademickich i badań naukowych, nieosiągalnych na co dzień dla przeciętnego odbiorcy. Współpraca z kadrą naukową szkół wyższych to dla ambitnych Czytelników portalu unikalna szansa poszerzania wiedzy, która może być pomocna we własnej karierze naukowej, ale wykorzystana także w rozwoju zawodowym, czy też życiu codziennym.

Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

Współpracujemy z ekspertami związanymi z instytucjami rynku finansowego, takimi jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, komisje parlamentarne, Związek Banków Polskich i inne branżowe izby gospodarcze, banki, ośrodki badania opinii i analiz… Dbamy o to, aby prezentowane materiały i opinie były jak najbardziej wszechstronne i prezentowały różne punkty widzenia.

FINANSE

Polski rynek finansowy, tak jak pozostałe obszary gospodarki, podlega ciągłym przekształceniom, ulegając wpływom wahań na światowych rynkach oraz europejskim i światowym trendom rozwojowym. Oferuje on także swoim klientom niezwykle szeroką gamę produktów, których znajomość pozwala dokonywać świadomych wyborów i odnosić korzyści, nie tylko finansowe. Dobra znajomość rynku finansowego i tego, co ma do zaoferowania to nie tylko dobre zarządzanie firmą czy skuteczniejsza gra na giełdzie, ale także lepsze inwestowanie oszczędności i zarządzanie domowym budżetem. Wiedza ta jest więc ważna dla każdego, od prezesa korporacji do gospodyni domowej.

BANKOWOŚĆ

Globalny rynek finansowy stawia dziś przed sektorem bankowym szereg wyzwań, którym czoła stawić muszą zarówno światowi liderzy, administracja europejska, jak i rządy poszczególnych krajów, jednak przede wszystkim instytucje finansowe. Polski sektor bankowy, który w 2010 roku obchodził dwudziestolecie swojej transformacji, także musi sprostać wielu nowym wyzwaniom. Dlatego tak ważny jest dostęp do fachowej wiedzy, która pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć zachodzące w tym sektorze procesy, ale także lepiej zarządzać instytucjami finansowymi i tworzyć produkty na miarę potrzeb współczesnego rynku.

SAMORZĄD

Coraz większa samodzielność i odpowiedzialność regionów to trend nie tylko europejski, ale i Polski. Od ponad dwudziestu lat samorządy w Polsce uzyskują coraz większe kompetencje, które idą jednak w parze z coraz większą odpowiedzialnością, przede wszystkim związaną z finansowaniem swojej działalności. Programy celowe, fundusze europejskie, inwestorzy prywatni realizujący projekty PPP – to źródła finansowania, których skuteczne wykorzystanie zależy w dużej mierze od wiedzy lokalnych włodarzy oraz umiejętności poruszania się w trudnych realiach rynkowych oraz wciąż zmieniających się przepisach. Dziś nie wystarczy już tylko wygrać wybory – trzeba być nowoczesnym menadżerem, którego skuteczność zależy od posiadanej przez niego wiedzy.

Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Wydawnictwo funkcjonuje od października 2005 r. Wydajemy przede wszystkim „Miesięcznik Finansowy BANK” wraz ze stałym działem „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”. Nasze pisma patronują wielu branżowym konferencjom, seminariom i targom. Są znane i cenione na rynku, jako jedne z najbardziej opiniotwórczych pism w sektorze.

Kanały dystrybucji Miesięcznika Finansowego BANK:

  • Prenumerata redakcyjna – papierowa oraz elektroniczna (głównie poprzez aleBank.pl oraz Aplikację „BANK Miesięcznik Finansowy” dla systemów iOS oraz Android), a także egazety.pl, e-kiosk.pl oraz kiosk24.pl
  • Prenumerata kolporterska (Ruch SA, Kolporter SA, Garmond Press)
  • Sprzedaż detaliczna (Pol Perfect – sieć Empik)
  • Konferencje i seminaria branżowe organizowane przez instytucje rynku kapitałowego oraz związki i stowarzyszenia
  • Dostępne są także wersje elektroniczne naszych periodyków, a nawet pojedyncze artykuły w nich opublikowane. Można je kupić bezpośrednio w wydawnictwie (poprzez portal www.alebank.pl), a także u współpracujących z nami kolporterów.