Kontakt

aleBank.pl

redakcja@aleBank.pl

 

Redaktor naczelny

Robert Lidke
tel. kom. 505 007 204
r.lidke@alebank.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego

Piotr Zajdel
tel. (+48) 22 629 18 72
p.zajdel@aleBank.pl

 

Dział Prenumeraty i sklep www

sklep@aleBank.pl

Katarzyna Cechowska
tel. (+48) 22 623 84 53
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl

 

Pomoc

pomoc@aleBank.pl

 

Reklamacje

reklamacje@aleBank.pl

 

Regulamin usługi SMS

Dostęp do treści kodowanych serwisu alebank.pl: Pobierz

 

Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji

ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa
tel.: (+48 22) 629 18 75 do 77
tel./fax: (+48 22) 629 18 72
www.aleBank.pl

 

Dyrektor Wydawnictwa

Andrzej Lazarowicz
tel.: (+48 22) 629 18 77
a.lazarowicz@WydawnictwoCPB.pl

 

Miesięcznik Finansowy BANK

redakcja@MiesiecznikBank.pl

Redaktor naczelny

 

Stanisław Brzeg-Wieluński

tel. (+48) 22 821 97 02
brzeg-wielunski@MiesiecznikBank.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego

Janusz Grobicki
tel. (+48) 22 821 97 02
j.grobicki@MiesiecznikBank.pl

 

Miesięcznik Nowoczesny Bank Spółdzielczy

redakcja@MiesiecznikNBS.pl

 

Redaktor naczelny

Maciej Małek
tel. (+48) 22 629 18 77
m.malek@WydawnictwoCPB.pl

 

Kwartalnik Finansowanie Nieruchomości

e-mail: redakcja@KwartalnikFN.pl

 

Redaktor naczelna

Bożena Chlabicz
tel. (+48) 22 629 18 72
b.chlabicz@KwartalnikFN.pl

 

Półrocznik Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – Kurier Finansowy

redakcja@Kurier-Finansowy.pl

 

Redaktor naczelny

Maciej Małek
tel. (+48) 22 629 18 77
m.malek@WydawnictwoCPB.pl

 

Rocznik Europejski Doradca Samorządowy

redakcja@DoradcaSamorzadowy.pl

 

Redaktor naczelny

Maciej Małek
tel. (+48) 22 629 18 77
m.malek@WydawnictwoCPB.pl

 

Szkolenia

szkolenia@WydawnictwoCPB.pl

 

Katarzyna Cechowska

tel. (+48) 22 623 84 53
tel. (+48) 885 885 923
k.cechowska@WydawnictwoCPB.pl

 

Konferencje

 

Marta Rakowska

tel. (+48) 22 627 59 64
m.rakowska@aleBank.pl