Kontakt

aleBank.pl

redakcja@aleBank.pl

Robert Lidke

Redaktor naczelny

tel. kom. 505 007 204
r.lidke@alebank.pl


Dział Prenumeraty i sklep www

sklep@aleBank.pl

Katarzyna Cechowska

tel. (+48) 22 623 84 53
k.cechowska@wydawnictwocpb.pl


Pomoc

pomoc@aleBank.pl

Regulamin usługi SMS
Dostęp do treści kodowanych serwisu alebank.pl: Pobierz


Reklamacje

reklamacje@aleBank.pl


Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji

ul. Solec 101/5
00-382 Warszawa
tel.: (+48 22) 629 18 75 do 77
tel./fax: (+48 22) 629 18 72
www.aleBank.pl

Marta Rakowska-Mazan

Dyrektor Wydawnictwa

tel.: (+48 22) 627 59 64
m.rakowska@aleBank.pl

Andrzej Lazarowicz

Zastępca dyrektora Wydawnictwa
Sekretarz Wydawnictwa

tel.: (+48 22) 629 18 77
a.lazarowicz@WydawnictwoCPB.pl

Marian Borycki

Zastępca sekretarza Wydawnictwa

tel.:(+48 22) 629 18 77
m.borycki@WydawnictwoCPB.pl


Miesięcznik Finansowy BANK

redakcja@MiesiecznikBank.pl

Paweł Minkina

Redaktor naczelny

p.minkina@miesiecznikbank.pl

Maciej Małek

Zastępca redaktora naczelnego

tel. (+48) 22 629 18 77
m.malek@WydawnictwoCPB.pl


Konferencje i Szkolenia

szkolenia@WydawnictwoCPB.pl

Katarzyna Cechowska

tel. (+48) 22 623 84 53
tel. (+48) 885 885 923
k.cechowska@WydawnictwoCPB.pl