O oczekiwaniach sektora finansowego co do jego roli we wspieraniu rozwoju gospodarczego kraju i obszarach zasługujących na szersze spojrzenie

Multimedia

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich

Rok 2018 może być nieco lepszy pod względem wyników finansowych dla polskiego sektora bankowego. Odnotowujemy w Polsce i całej strefie Unii Europejskiej wysoki wzrost gospodarczy. W takich warunkach zwykle sektor bankowy każdego kraju odnotowuje dobre rezultaty.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

To także wynik bardzo restrykcyjnego trzymania kontroli nad kosztami w działalności bankowej oraz jednoczesnego wdrażania wielu nowych rozwiązań technologicznych w polskiej bankowości. To właśnie w wyniku tego, że ponad 35 mln rachunków bankowych jest dostępnych przez internet, że mamy ponad 36 mln bardzo nowoczesnych kart płatniczych wykonujemy dziś znacznie więcej operacji – tanich, masowych operacji płatniczych - mamy dobrą jakość portfela kredytowego i wyniki mogą być lepsze.

Chcielibyśmy bardzo, aby w Polsce zmieniła trend nieco dynamika wzrostu oszczędności w polskich bankach. W ostatnich kwartałach odnotowaliśmy spadek tempa budowy oszczędności w polskim sektorze bankowym. One są – szczególnie te długoterminowe – bardzo nam potrzebne do finansowania inwestycji. Chcielibyśmy również, aby wzrosła dynamika akcji kredytowej – w ostatnich kwartałach się nieco obniżała. Zatem proponujemy i bardzo się cieszymy z tego, że podjęty będzie program budowy długoterminowych oszczędności Polaków, ale także chcemy zaproponować, aby nowa akcja kredytowa ponad poziom, który był w roku 2017, była zwolniona z dodatkowego podatku bankowego. To jest rozwiązanie każące banki i klientów, którzy korzystają z tego typu kredytowania.Dzięki nowym projektom, nowemu wysiłkowi, nowym programom, ale także dyscyplinie kosztowej i wdrażaniu nowych technologii, możemy dobrze służyć polskiej gospodarce i być jednocześnie - jako sektor bankowy - beneficjentem postępu. Bardzo są nam potrzebne dobre wyniki sektora bankowego bo dobre wyniki i zyski reinwestowane, przeznaczane na budowę funduszy własnych oznaczają, że polski sektor bankowy utrzyma zdolność do finansowania rozwoju. Byłoby rzeczą bardzo złą gdybyśmy obniżali zdolność do finansowania rozwoju naszej gospodarki przez polski sektor bankowy. Mam nadzieję, że ten rok będzie nieco lepszy.
Udostępnij artykuł: