O współpracy z JST

Tylko u nas

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich o doświadczeniach płynących z 25 lat współpracy sektora bankowego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i priorytetach na przyszłość

Krzysztof Pietraszkiewicz: Dla banków, ale także dla jednostek samorządu terytorialnego współpraca codzienna, omawianie różnych kwestii, które wiążą się z rozwojem regionu ma kapitalne znaczenie. Nie ma takiej możliwości by JST realizowały projekty inwestycyjne, rozwojowe bez sięgania po środki zewnętrzne. Czasem są to środki bankowe, budżetowe, unijne, ale tak się składa, że w większości przypadków musi się pojawić komponent finansowania bądź rozliczania, monitorowania przez sektor bankowy.

W trakcie procesu finansowania pojawiają się setki problemów. Zazwyczaj przedstawiciele JST na co dzień je rozwiązują, bezpośrednio współpracując z bankiem, który obsluguje daną gminę, czy powiat. Zdarza się jednak, że musimy dyskutować o projektowaniu nowych regulacji, dyskitować o tym, jak rozumiane są przepisy na poziomie europejskim czy krajowym.

Po ponad  20 latach współpracy – z sukcesem, aczkolwiek na początku nie było łatwo dla obu stron – myślę, że nasza wspołpraca dojrzała na tyle, że poznaliśmy wzajemne ograniczenia, możliwości, oczekiwania. One się zmieniają – szczególnie w perspektywie kolejnych lat, a być może nawet dwóch dekad. Wspólnie stoimy przed wielkimi wyzwaniami. Musimy zbudować działalność naszego kraju i regionów w warunkach nieco mniejszych transferów środków unijnych do Polski i jednocześnie budować potencjał ekonomiczny regionów w taki sposób, aby nasze gminy, powiaty, województwa były zasilane w sposób systematyczny niezbędnymi środkami. Najlepiej aby się to działo poprzez wzrost przedsiębiorczości. Właśnie o takich zaganieniach dyskutujemy podczas dorocznego spotkania.

Bardzo się cieszę, że konfrontacja przedstawicieli samorządów, rządu, ale także banków była bardzo konstruktywna. Bardzo się cieszę z wystąpienia ministra Dery, który zapowiedział kontynuowanie i utrzymywanie stałego dialogu. Bardzo się cieszę z wystąpienia przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego – ma to także ogromne znaczenie i tworzy dobrą atmosferę do przyszłej współpracy.

Przede wszystkim cieszy mnie to, że przedstawiciele administracji banków i samorządu zdefiniowali obszary, w których wymagana jest nasza szybka współpraca by rozwiązać różne problemy. Chociażby niektóre zagadnienia interpretacyjne lub konsekwencje proponowanych rozwiązań podatkowych, które mogły ograniczyć wpływy budżetowe JST. Wszyscy z zainteresowaniem dyskutowali o możliwości zastosowania nowych instrumentów finansowych i nowych programów, takich jak Jessica, Jeremie, związanych z rewitalizacją zasobów miejskich. Bardzo ważne były spostrzeżenia samorządowców pod adresem bankowców, że w niektórych przypadkach nie spotykają się z pełnym zrozumieniem, są traktowani jak typowa firma, przedsiębiorstwo, a przecież mają swoją specyfikę. Z kolei pod adresem samorządądowców bankowcy podkreślali, że to jest ważny partner ale jednocześnie, że są pewne reguły, obostrzenia i czasami trzeba zmodyfikować podejście, przedstawiać wiarygodny plan.

W kolejnych odsłonach naszej współpracy wiele uwagi musimy poświęcać celowości realizowanych projektów oraz efektywności proponowanych rozwiązań.  

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: