O wyzwaniach dla branży obrotu gotówkowego

Tylko u nas

Rozmowa z Andrzejem Kawińskim - Country Managerem w firmie Giesecke & Devrient

Rozmowa z Andrzejem Kawińskim - Country Managerem w firmie Giesecke & Devrient

Jesteśmy w takim momencie, że zarówno banki jak i firmy zajmujące się procesowaniem gotówki stoją ptrzed bardzo dużym wyzwaniem. Znając procesy obrotu gotówki, które funkcjonują nie tylko za naszą zachodnią granicą, ale też za południową, w innych krajach - branża ta dziś jest zdecydowanie opóźniona w stosunku do rozowju. Mamy tutaj dużo do zrobienia, duże potrzeby inwestycyjne, technologiczne po to, aby proces, który jest związany dziś z obrotem gotówkowym, bardziej zautomatyzować, ujednolicić, ustandaryzować, zmienić w ten sposób aby koszty, które teraz powstają, mocno zoptymalizować.

Jako firma, która od wielu lat zajmuje się procesami związanymi z obrotem gotówkowym mamy niezwykle duże doświadczenie w tym zakresie. Nasza oferta nie ogranicza się do zestawu urządzeń, ale w bardzo dużym zakresie do optymalizacji, doradztwa, informacji w jaki sposób zmienić procesy tak, aby przebiegały szybciej, albo taniej. To są dwie prerogatywy, które w najbliższym czasie będą dotykać całej branży obrotu gotówki dlatego, że z punktu widzenia instytucji podniesienie kosztów obrotu gotówkowego jest rzeczą niemożliwą albo nierealną. Z punktu widzenia firm zajmujących się dziś rozliczaniem tej gotówki obniżenie kosztów także wydaje się niemożliwe. Jedyną drogą w znalezieniu złotego środka jest zmiana procesów.

Optymalizacja kosztów przełoży się finalnie  na zmiejszenie kosztów na rynku. To jest kwestia negocjacji między firmami, a klientami komercyjnymi, ale w łańcuchu obrotu gotówkowego trzeba pamiętać o tym, że oprócz banków są jeszcze klienci końcowi, którzy też muszą zaakceptować pewne zmiany standartów.

Rozmawiamy dziś o tzw. powtórnej weryfikacji różnic - to są tematy, które są bardzo bolesne dla branży zajmującej się procesowaniem gotówki dlatego, że różnice muszą być zawsze dwukrotnie liczone, pokazywane i dokumentowane. To są procesy, które trwają bardzo długo. Rozmawiamy dziś o firmach profesjonanych, które mają monitoring, normy, procedury, które umożliwiają jednolite potwierdzenie, że różnica rzeczywiście występuje. Przy klientach końcowych konieczna jest kwestia weryfikacji takiego depozytu i to powoduje, że ten proces jest często bardzo manualny.

Rozwiązaniem na pewno będą kwestie związane z badaniem jakościowym banknotów. To są regulacje, o których mówi NBP. To na pewno spowoduje dużą, bardzo istotną zmianę na rynku gotówki, ponieważ wymaga to inwestycji w nowe urządzenia, sprzęt i postrzeganie banknotów na rynku.

Zobacz również rozowę w wersji wideo.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: