O zasadach udziału i korzyściach dla przedsiębiorców z tytułu uczestnictwa w programie

Multimedia

Zbigniew Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Zbigniew Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Najważniejszymi klientami Programu Polska Bezgotówkowa są detaliści – średni, mali i mikro przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie oferowali płatności bezgotówkowych swoim klientom. Tym przedsiębiorcom Fundacja, za pośrednictwem agentów rozliczeniowych, oferuje możliwość sfinansowania kosztów terminala płatniczego na 12 miesięcy, a także pokrycia kosztów płatności bezgotówkowych, czyli kosztów prowizji pobieranych przez agentów również przez 12 miesięcy współpracy danego detalisty z agentem ubezpieczeniowym do maksymalnej kwoty obrotu 100 tys. zł. Gdy tę kwotę detalista na danym terminalu przekroczy rozpoczyna płacić prowizję zgodnie z warunkami komercyjnymi i uzgodnionymi z agentem rozliczeniowym – urządzenie ma nadal nieodpłatnie przez okres 12 miesięcy.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Jeśli chodzi o kwoty dofinansowania, które otrzyma akceptant od Fundacji za pośrednictwem agenta rozliczeniowego - taki jest model, że Fundacja będzie pokrywała koszty, które normalnie poniósłby akceptant, przekazując środki bezpośrednio do agentów rozliczeniowych – kwoty są dokładnie znane. Zależą od tego z jakiego typu urządzenia będzie akceptant korzystał. Przy terminalach aplikacyjnych, softPOSach i przy mPOSach jest to kwota co najmniej 400 zł - tę kwotę przekaże Fundacja agentom rozliczeniowym do pokrycia kosztów tych urządzeń. W przypadku urządzeń typu terminal POS – przenośny i stacjonarny – kwota sięgnie 850 zł. Jeżeli obroty nie przekroczą 6 tys. zł - w tej kwocie zmieści się dotacja przekazana przez Fundację na rzecz agenta rozliczeniowego.

Jeżeli obroty przekroczą 6 tys. zł to między 6 a 100 tys. Fundacja pokryje koszty prowizji w wysokości 1 porc. Możemy łatwo policzyć, że akceptant, który osiągnie 100 tys. zł obrotu i będzie jednocześnie korzystał z terminala płatniczego – największego urządzenia – dotacja, jaką otrzyma w tym momencie od Fundacji przekroczy kwotę 1700 zł w skali roku.Fundacja będzie oferowała terminale za pośrednictwem agentów rozliczeniowych. Będzie się starała ich wspierać w budowaniu programów sprzedażowych - zarówno od strony programów marketingowych, jak i sprzedażowych - tym niemniej sama sprzedaż bezpośrednio prowadzona będzie przez agentów. Oni, w oparciu o swoje kanały sprzedaży – przez handlowców, czy kanały webowe, czy poprzez ich partnerów – dużo się mówiło o bankach spółdzielczych, ale są też instytucje, które funkcjonują w oparciu o terminale, dodatkowe usługi dla akceptantów, są to podmioty które rozprowadzają ofertę agentów rozliczeniowych – to , gdzie oferta będzie prezentowana będzie w dużej mierze zależało od sił sprzedaży.

Pamiętajmy też, że Polska nie jest równo pokryta urządzeniami płatniczymi. Dużo więcej jest ich w dużych aglomeracjach, w obszarach aktywnych turystycznie, dużo mniej w pasie wschodnim i południowo-wschodnim. Gdybyśmy chcieli wyrównać poziom dostępności urządzeń są takie miejsca, poza dużymi aglomeracjami, poza regionami turystycznymi, gdzie można postawić więcej urządzeń. To będzie jednak bardziej polityka sprzedażowa, działalność prowadzona przez agentów rozliczeniowych
Udostępnij artykuł: