Obawy przed chmurą

Finanse i gospodarka

Duże polskie firmy obawiają się chmury - nowego modelu architektury IT. Prawie połowa uczestników badania przeprowadzonego przez firmę analityczną Audytel podchodzi bardzo ostrożnie do tego rozwiązania.

Duże polskie firmy obawiają się chmury - nowego modelu architektury IT. Prawie połowa uczestników badania przeprowadzonego przez firmę analityczną Audytel podchodzi bardzo ostrożnie do tego rozwiązania.

Wyniki badania dotyczącego wykorzystania cloud computingu przez sektor dużych przedsiębiorstw w Polsce przeprowadzonego przez Audytel we współpracy merytorycznej z Interactive Intelligence Group Inc. wskazują, że firmy obawiają się tej nowej technologii, a ponadto nisko oceniają doradcze działania dostawców usługi. Przedsiębiorstwa boją głównie o poziom bezpieczeństwa danych, uzależnienia od dostawcy, jak również braku kontroli nad przepływem informacji.

Marcin Grygielski, dyrektor regionalny na rynek Europy Środkowej i Wschodniej, Interactive Intelligence jest przekonany, że w zniwelowaniu wskazanych powyżej, ale w jego opinii nieuzasadnionych obaw, pomogłoby przeprowadzenie cyklu merytorycznych szkoleń w zakresu nowych technologii.

Zaledwie 7 proc. respondentów potwierdziło, że posiada strategię wejścia w projekty chmurowe,  50 proc. ankietowanych nie jest w stanie jej opracować, a tylko 20 proc. badanych przygląda się temu rozwiązaniu monitorując kwestie związane z ryzykiem, kosztami i korzyściami z przetwarzania w chmurze.

Z drugiej strony firmy, które już wykorzystują rozwiązania chmury często deklarują wolę zwiększenia jej zakresu. Z tego narzędzia bardzo często korzystają podmioty działające w rozproszonych lokalizacjach, gdyż pozwala ono na konsolidację zasobów IT i uproszcza zarządzanie globalnymi procesami.

"Duże korporacje często decydują się na chmurę dla konsolidacji zasobów IT i centralizacji zarządzania procesami informatycznymi w rozproszonych lokalizacjach. W tym modelu fizyczna lokalizacja systemu nie ma dla odbiorcy żadnego znaczenia - oprogramowanie zainstalowane w centrum danych np. w Niemczech może obsługiwać oddziały firmy rozrzucone w całej Europie. Chmura pozwala uprościć i skoordynować zarządzanie globalnymi procesami" - dodał Marcin Grygielski.

Obecnie najpopularniejszymi rozwiązaniami są IP PABX i IP Centrex, z których korzysta 27 proc. respondentów, z kolei aplikację zunifikowanej komunikacji planuje wdrożyć 10 proc. badanych.

Na podstawie:
Duże polskie firmy obawiają się chmury, Grupa Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ)

*Audytel "Badanie wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich organizacjach", luty 2014

Badanie przeprowadzono wśród dyrektorów i managerów IT firm z listy Top 500 Polityki oraz największych jednostek sektora publicznego. Wykorzystywano metodykę CATI/CAWI. Uzyskano 56 odpowiedzi.

 

Udostępnij artykuł: