Obawy w związku ze sprawozdawczością na potrzeby stabilności finansowej

Finanse i gospodarka

21 lutego Insurance Europe przesłała odpowiedź w ramach zorganizowanych przez  Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych konsultacji dotyczących przewidzianych w Solvency II wzorów sprawozdań na potrzeby stabilności finansowej.

Federacja wyraziła szczególne obawy w związku z proponowanymi krótszymi terminami przekazywania informacji w przypadku  określonych wzorów sprawozdań  ilościowych (QRT) oraz dodatkowymi wskaźnikami stabilności finansowej. Insurance Europe zauważyła, że te skrócone terminy byłyby niezmiernie kłopotliwe dla branży i mogłyby doprowadzić do obniżenia jakości danych wykorzystywanych na potrzeby nadzoru w ramach Solvency II. Podkreśliła ponadto, że źródłem wskaźników stabilności finansowej są obawy związane w większym stopniu z sektorem bankowym, na przykład zbieranie informacji na temat masowego wygasania polis w celu oceny potencjalnego „runu” na ubezpieczycieli i reasekuratorów.

Źródło: PIU

 

Udostępnij artykuł: