Obligacje BEST serii K2 trafią do portfeli 975 inwestorów

Finanse i gospodarka

Zarząd BEST dokonał przydziału obligacji detalicznych serii K2. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 23,4%.

Zarząd BEST dokonał przydziału obligacji detalicznych serii K2. Zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 23,4%.

W ramach drugiej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, BEST zaoferował 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 50 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 1 do 17 października. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 977 inwestorów na łącznie 529.060 obligacji. W związku z tym, że 16 października przekroczona została liczba dostępnych obligacji, zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach, tj. 16 i 17 października, zostały proporcjonalnie zredukowane. Średnia stopa redukcji wyniosła 23,4%.

Ostatecznie obligacje serii K2 zostały przydzielone 975 inwestorom. Spółka planuje wprowadzenie oferowanych papierów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przewidywany termin debiutu obligacji serii K2 na Catalyst to 13 listopada 2014 r.

Obligacje serii K2 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy 6% w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

- Zgodnie z zapowiedziami, pozyskane środki przeznaczymy na dalszy rozwój naszej Grupy, w szczególności na zwiększenie udziału w funduszu BEST II NSFIZ z obecnych 17% do 100%. Po sfinalizowaniu transakcji fundusz ten zostanie objęty pełną konsolidacją, wzrośnie wartość aktywów Grupy BEST oraz przejrzystość naszych sprawozdań finansowych, gdyż prezentowane w nich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą skalę naszej działalności - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes BEST.

BEST II NSFIZ jest jednym z trzech funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI, a BEST S.A. zajmuje się obsługą portfeli wierzytelności należących do tych funduszy. Udziały Grupy BEST w funduszach BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ i BEST III NSFIZ wynoszą obecnie odpowiednio 100%, 17% i 50%.

Źródło: BEST S.A.

Udostępnij artykuł: