Obligacje BGK. Znamy datę debiutu na rynku Catalyst

Z rynku

Obligacje serii BGK1023S018A Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o łącznej wartości nominalnej 1,85 mld zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 5 listopada, podała giełda.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Obligacje serii BGK1023S018A Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o łącznej wartości nominalnej 1,85 mld zł zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 5 listopada, podała giełda.

#Obligacje @BGK_pl o łącznej wartości nominalnej 1,85 mld zł zadebiutują na rynku #Catalyst 5 listopada #BGK

"Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że w dniu 30 października 2019 r. zarząd BondSpot podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BGK1023S018A na dzień 5 listopada 2019 r.  Dla obligacji serii BGK1023S018A określony został dzień ostatniego notowania - 18 października 2023 r. oraz symbol BGK1023" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł >>>

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: