Obligacje biją rekordy

Finanse i gospodarka

W styczniu, pierwszy raz od sześciu lat, sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekroczyła 300 mln zł, a resort finansów przewiduje, że w lutym będzie jeszcze wyższa i przekroczy 400 mln zł. W marcu klienci indywidualni będą mogli nadal kupić obligacje na preferencyjnych warunkach, np. dwuletnie z oprocentowaniem 2 proc., podczas gdy rentowność na rynku hurtowym spadła poniżej 1,5 proc.

Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:

  • 2,1 proc. dla 3-latek
  • 2,3 proc. dla 4-latek
  • 2,5 proc. dla 10-latek

W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5 proc.

Źródło: alebank.pl

Udostępnij artykuł: