Obligacje na wakacje – czerwcowa emisja Obligacji Skarbu Państwa

Finanse i gospodarka

W czerwcu Ministerstwo Finansów zdecydowało się na utrzymanie oprocentowania papierów skarbowych oferowanych inwestorom indywidualnym na poziomie z maja. Jak wygląda propozycja Ministerstwa Finansów na czerwiec?

W czerwcu Ministerstwo Finansów zdecydowało się na utrzymanie oprocentowania papierów skarbowych oferowanych inwestorom indywidualnym na poziomie z maja. Jak wygląda propozycja Ministerstwa Finansów na czerwiec?

Do nabycia w czerwcu jest 25 000 000 obligacji o wartości nominalnej wynoszącej 2 500 mld złotych. Dla obligacji dwuletnich DOS0615 oprocentowanie wynosi 3,00% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Pozostałe obligacje mają oprocentowanie zmienne i jest ono w każdym przypadku wyliczone dla pierwszego okresu odsetkowego:

  • Obligacje trzyletnie TOZ0616 - oprocentowanie 3,30%. W okresach kolejnych będzie wyliczane w oparciu o iloczyn stawki bazowej WIBOR 6M oraz mnożnika wynoszącego 1,00.
  • Obligacje czteroletnie COI0617 - oprocentowanie 3,50%. W latach kolejnych będzie wyliczane w oparciu o sumę inflacji i marży wynoszącej 1,25%.
  • Obligacje dziesięcioletnie EDO0623 - oprocentowane są na poziomie 4,00% w pierwszym roku oszczędzania. W latach kolejnych będzie wyliczane w oparciu o sumę inflacji i marży w wynoszącej 1,50%.

Jak i gdzie kupić Obligacje Skarbu Państwa?

Obligacje to produkt adresowany do każdego obywatela, dlatego koszt jednej sztuki, został ustalony na poziomie 100 zł. Także zakup tych papierów dłużnych jest bardzo prosty i możliwy z dowolnego miejsca.

Obligacje możemy nabyć:

  • Przez Internet. Tutaj do wyboru są dwie opcje:

    • pierwsza to zakup poprzez stronę www.zakup.obligacjeskarbowe.pl
    • druga to oferta dla posiadaczy konta Inteligo ze strony www.inteligo.pl
  • Zakup przez telefon. Pod numerami telefonów: 801 310210 lub 81 535 66 55 czekają na nas konsultanci, którzy przeprowadzą nas przez proces zakupu.
  • Zakup w placówce. Agentem emisji, czyli instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, jest PKO Bank Polski. Zakupu obligacji można dokonać w oddziałach banku oraz Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego- ważne, by mieć przy sobie dokument tożsamości.

Nabycie Obligacji Skarbu Państwa jest maksymalnie uproszczone. Po pierwsze można je kupić z dowolnego miejsca na świecie, dzięki temu, że jest to możliwe także za pośrednictwem telefonu czy internetu. Taka forma ułatwia także zakupy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą opuszczać domu, a chciałyby rozsądnie lokować swe pieniądze - wyjaśnia Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. - Co więcej, by nabyć obligacje nie trzeba mieć żadnego typu rachunku papierów wartościowych, ponieważ wszelkie dane związane z ich zakupem przechowywane są w Rejestrze Nabywców Obligacji - dodaje Bogdan Klimaszewski.

W Rejestrze Nabywców Obligacji zapisane jest ile kupiliśmy tych papierów, jakiego rodzaju - te informacje wraz z danymi osobowymi potwierdzają, że jesteśmy posiadaczami omawianych papierów wartościowych.

Zakup obligacji nie wiąże się z kosztami dodatkowymi. Klient  dokonując zakupu obligacji nie ponosi żadnych opłat, co oznacza, że całość zainwestowanych przez niego środków jest lokowana - zwraca uwagę Małgorzata Jabłońska, Menedżer Zespołu Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.

Kupując oszczędzaj

Wyjątkową ofertą związaną z dłużnymi papierami skarbowymi jest tzw. zamiana.

Posiadacz obligacji skarbowych decydujący się na kontynuację oszczędzania z wykorzystaniem tego instrumentu finansowego otrzymuje dodatkową premię. Dokonuje nabycia z dyskontem - wyjaśnia Bogdan Klimaszewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów - Oznacza to, że nie kupuje obligacji po ich cenie nominalnej (100 zł niezależnie od rodzaju papieru), tylko taniej. Każdorazowo wysokość upustu określana jest w liście emisyjnym - dodaje Bogdan Klimaszewski.

Jak to działa w praktyce? Jeżeli podjęliśmy decyzję o kontynuacji oszczędzania, to najpóźniej na trzy dni przed terminem wykupu posiadanych przez nas obligacji, w najbliższym punkcie ich sprzedaży, przez Internet lub przez telefon, składamy dyspozycję o zakupie kolejnej serii. Co ważne, obligacje możemy zamieniać dowolnie. Czyli jeżeli dotychczas byliśmy posiadaczami obligacji dwuletnich nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy teraz nabyli dziesięcioletnie. Dzięki opcji zamiany nasz zysk rośnie. Bo za kapitał początkowy jesteśmy w stanie kupić większą liczbę obligacji.

Tradycyjnie każdy z proponowanych w czerwcu rodzajów obligacji można nabyć w ramach konta IKE Obligacje. Konto to prowadzone jest przez placówki Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Konto IKE Obligacje jest jedynym kontem IKE dzięki któremu można oszczędzać na przyszłą emeryturę inwestując środki pieniężne w skarbowe papiery dłużne oferowane na rynku pierwotnym. Konto prowadzone jest przez DM PKO BP - na podstawie umowy i dyspozycji złożonej przez jego właściciela. Złożenie dyspozycji - w której określa się w jakich proporcjach, jakie obligacje mają być nabywane przez DM PKO BP - powoduje, że zasilając swoje konto, nie musimy dodatkowo składać dyspozycji zakupu obligacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Udostępnij artykuł: