Obligacje podporządkowane PKO Banku Polskiego debiutują na Catalyst

Bankowość

Wyemitowane 14 września 2012 r. obligacje podporządkowane PKO Banku Polskiego na kwotę 1,6 mld zł będą notowane na Catalyst, w Alternatywnym Systemie Obrotu. Wprowadzenie papierów na ten rynek zwiększa ich płynność, daje inwestorom dostęp do przejrzystych, giełdowych kwotowań, umożliwiających wycenę rynkową instrumentu, bez konieczności sporządzania wewnętrznych modeli wyceny.

PKO Bank Polski już w momencie emisji obligacji podporządkowanych planowałwprowadzić je na rynek Catalyst.

-Dzięki notowaniu naszych papierów w Alternatywnym Systemie Obrotu, ich nabywcy zyskują dostęp do przejrzystych kwotowań, umożliwiających wycenę rynkową. Bank z kolei, podobnie jak przed rokiem, gdy na tym rynku debiutowały nasze euroobligacje, zwiększa płynność swoich papierów, a zarazem całego rynku. Wspieramy w ten sposób rozwój Catalyst będąc na nim zarówno aktywnym emitentem, jak i podmiotem wprowadzającym emisje organizowane dla naszych klientów korporacyjnych i jednostek samorządowych – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

– Wprowadzenie do obrotu na GPW kolejnej transzy papierów dłużnych PKO BP to, po pierwsze, dowód na to, że PKO Bank Polski jest nadal wielkim sprzymierzeńcem warszawskiej giełdy i środowiska inwestorów w realizacji przedsięwzięć, które są dla nich korzystne. Po drugie, ten debiut przypomina nam niedawną konferencję z okazji trzeciej rocznicy utworzenia rynku Catalyst, kiedy rozmawialiśmy o różnicach między płynnością na rynkach akcji i obligacji. Płynność w giełdowym obrocie obligacjami to również wielość i różnorodność emitentów i emisji. Dzisiejsze wydarzenie poprawia płynność na Catalyst – powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

14 września PKO Bank Polski wyemitował obligacje podporządkowane na kwotę ponad 1,6 mld zł, o dziesięcioletnim terminie wykupu. Ich oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce Wibor 6M, marża wyniosła 164 punktów bazowych, płatność kuponu jest półroczna. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów – stopa redukcji wyniosła 20 proc.Środki pozyskane z transakcji zastąpią te uzyskane przez Bank z emisji przeprowadzonej w 2007 r. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na ich zaliczenie do funduszy uzupełniających Banku.

W listopadzie 2011 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje o wartości nominalnej 800 mln euro wyemitowane przez PKO Bank Polski. Były to pierwsze instrumenty na Catalyst notowane w obcej walucie.

Źródło: www.pkobp.pl

Udostępnij artykuł: