Obniżamy prognozę dla wzrostu w Polsce

Finanse i gospodarka

Obniżamy prognozę dotyczącą dynamiki polskiego PKB w 2016 r. o 0,2 pkt. proc. (z 3,7% do 3,5%). Główną częścią składową obniżającą perspektywy wzrostu gospodarczego w 2015 i 2016 r. są nakłady inwestycyjne. Ma to związek z węższym strumieniem funduszy z Unii Europejskiej na początku nowego okresu alokacji środków.

Obniżamy nasze prognozy na 2016 r. dla PKB krajów CEE o 0,2-0,4 pkt. proc., w świetle osłabienia tempa globalnego wzrostu. Polska nadal odnotowuje najwyższe i najbardziej stabilne tempo wzrostu w regionie, na poziomie 3,5%, dzięki zróżnicowanej strukturze gospodarki.

Uważamy, że słabsze odczyty wskaźników gospodarczych z Polski mają związek z suszą, jaka miała miejsce latem. Uważamy, że w 3Q2015 polska gospodarka nadal rozwijała się w tempie 3,5% i zostanie ono utrzymane.

Badania nastrojów wśród polskich konsumentów i przedsiębiorców nadal pokazują wysoki poziom pewności i zaufania, co dobrze wróży wzrostowi gospodarczemu. W przyszłym roku osłabienie w światowej gospodarce na pewno obije się jednak na wartości eksportu z Polski.

Spodziewamy się też spowolnienia inwestycji, w związku z mniejszą wartością funduszy europejskich. Tymczasem konsumpcja gospodarstw domowych, korzystających z poprawy na rynku pracy, a także z niskich cen i kosztów pożyczek, będzie prawdopodobnie rosła w 2016 r., przyczyniając się do wzrostu PKB (wpływ rzędu 2,3 pkt. proc.).

Źródło: Bank of America

Udostępnij artykuł: