Obniżenie składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny z 5% do 1% to sukces konsumentów, gdyż to oni będą płacić nową opłatę

Komentarze ekspertów / Nieruchomości / Rynek

Polski Związek Firm Deweloperskich z zadowoleniem przyjął informację o utrzymaniu przez Sejm poprawki Senatu obniżającej maksymalną wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) do 1%. To zwycięstwo konsumentów, którzy finalnie będą ponosić koszty nowej opłaty, czytamy w komentarzu PZFD.

Polski Związek Firm Deweloperskich, PZFD
Źródło: PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich z zadowoleniem przyjął informację o utrzymaniu przez Sejm poprawki Senatu obniżającej maksymalną wysokość składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) do 1%. To zwycięstwo konsumentów, którzy finalnie będą ponosić koszty nowej opłaty, czytamy w komentarzu PZFD.

Należy przypomnieć, że pierwotnie UOKiK oczekiwał składki w wysokości 5%, płaconej od wartości brutto każdego mieszkania. W wyniku bardzo mocnego sprzeciwu PZFD doszło do obniżania składki do 3%, a następnie do 2%, aby finalnie sięgnąć nie więcej niż 1% wartości mieszkania (ostateczna wysokość składki zostanie ustalona w rozporządzeniu przez ministra ds. budownictwa).

W obecnej wersji można się spodziewać wpływu nowej regulacji na ceny mieszkań

Polski Związek Firm Deweloperskich od początku idei powstania DFG wykazywał merytorycznie, że brak jest podstaw do tak wysokiej składki i represyjnego zaostrzania obecnego systemu zabezpieczeń nabywców, których najważniejszym elementem są rachunki powiernicze.

Czytaj także: Fundusz Gwarancyjny: Sejm za obniżeniem składek deweloperów

Nabywcy wpłacą do DFG ok. 600 mln złotych rocznie

UOKiK w Ocenie Skutków Regulacji sam wskazał, że dla właściwego funkcjonowania DFG należy zbierać ok. 140 mln zł rocznie. Tymczasem składka w wysokości 2% oznaczałaby składki w wysokości ok. 1,2 mld zł rocznie (obecna wartość rynku to ok. 60 mld zł). Przy wartości 1% po objęciu opłatą całego rynku do DFG będzie wpływać ok. 600 mln zł rocznie.

W obecnej wersji można się spodziewać wpływu nowej regulacji na ceny mieszkań w wysokości (1) wartości składki na DFG (zakładana w wys. 1%, choć rozporządzenie może określić ją niżej) oraz (2) o wzrost kosztów administracyjnych spowodowanych licznymi dodatkowymi uciążliwościami nakładanymi na branżę przy okazji wprowadzenia DFG. Przygotowujemy jeszcze szacunki w tym przedmiocie, ale można szacować, że oba czynniki podniosą koszty wytworzenia mieszkań o ok. 2%.

Koniec z bezpłatnymi odstąpieniami od umów deweloperskich

Ku zaskoczeniu PZFD nie została utrzymana poprawka zakładająca jednokrotną płatność składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Z rynku prawdopodobnie zniknie całkowicie możliwość bezpłatnych odstąpień przez nabywców od umów deweloperskich

UOKiK zaprojektował regulacje, iż w przypadku zwrotu mieszkania deweloperowi (np. z powodu utraty pracy), ponownie sprzedając to samo mieszkanie konieczne będzie odprowadzenie składki po raz drugi. W praktyce oznacza to, że z rynku prawdopodobnie zniknie całkowicie możliwość bezpłatnych odstąpień przez nabywców od umów deweloperskich, którzy zawsze będą obciążani wartością składki na DFG.

Czytaj także: ZBP przeciwko przekazywaniu środków z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na Fundusz Dopłat

Wątpliwości odnośnie liczby rzekomych upadłości deweloperskich

Dla uzasadnienia potrzeby zaostrzenia obecnie funkcjonujących regulacji, UOKiK posługiwał się liczbą 150 upadłości deweloperskich, która rzekomo miała wystąpić w okresie 2011‒2019. Po wątpliwościach podniesionych przez PZFD, że owe dane obejmują okres sprzed wprowadzenia tzw. ustawy deweloperskiej oraz czy dotyczą faktycznie funkcjonujących firm deweloperskich, a nie wykonawczych, Urząd ograniczał liczbę podawanych przypadków do 130, 110, a ostatnio 103 przypadków.

Natomiast w okresie funkcjonowania tzw. ustawy deweloperskiej, PZFD zidentyfikował jedynie 3 przypadki upadłości firm deweloperskich, które działały pod reżimem dotychczasowej ustawy, prowadząc otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, które to zdaniem UOKiK niewystarczająco chronią nabywców.

Co istotne, w dwóch z tych trzech przypadków, dzięki staraniom syndyków nabywcy otrzymali swoje mieszkania w procesie upadłościowym, bez żadnych dopłat. Przypadki te potwierdzały, że dotychczasowy system zabezpieczeń zdaje egzamin. W trzecim przypadku sprawa jest w toku.

W okresie funkcjonowania tzw. ustawy deweloperskiej, PZFD zidentyfikował jedynie 3 przypadki upadłości firm deweloperskich

Oczekujemy ujawnienia listy owych 103 podmiotów, aby zweryfikować, czy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z pokrzywdzeniami klientów i w jakiej kwocie. Skala rozbieżności jest niezwykle duża.

Kierujemy podziękowania za merytoryczną współpracę przy dążeniu do ograniczenia wysokości nowej daniny dla wszystkich zaangażowanych osób, podmiotów i organizacji. W szczególności dla posła Jacka Tomczaka, Business Center Club oraz Wielkopolskiej Izby Budownictwa.

Czytaj także: Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – składki na fundusz są zbyt wysokie?

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: