Obniżka opłaty Interchange a przyszłość polskiego rynku płatności elektronicznych

Finanse i gospodarka

1 lipca mija 6-miesięczny okres vacatio legis nowelizacji ustawy dotyczącej usług płatniczych, która weszła w życie z pierwszym dniem br. Nowelizacja miała na celu wsparcie rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju oraz wyeliminowanie mechanizmów ograniczających konkurencję na rynku usług obsługi transakcji elektronicznych. W efekcie wysokość opłaty Interchange, do tej pory najwyższa w Unii Europejskiej, spadnie z około 1,3% do 0,5% wartości transakcji.

1 lipca mija 6-miesięczny okres vacatio legis nowelizacji ustawy dotyczącej usług płatniczych, która weszła w życie z pierwszym dniem br. Nowelizacja miała na celu wsparcie rozwoju obrotu bezgotówkowego w naszym kraju oraz wyeliminowanie mechanizmów ograniczających konkurencję na rynku usług obsługi transakcji elektronicznych. W efekcie wysokość opłaty Interchange, do tej pory najwyższa w Unii Europejskiej, spadnie z około 1,3% do 0,5% wartości transakcji.

1 lipca jest więc elektryzującą datą dla uczestników polskiego rynku płatności elektronicznych. Temat jest interesujący dla wszystkich: od przedsiębiorców, których cieszy perspektywa niższych opłat, po agentów rozliczeniowych i wydawców kart, którzy stoją w obliczu zmian w swoich cennikach. Temat jest także interesujący dla nas, ponieważ spodziewamy się zwiększonego zapotrzebowania rynku na nowoczesne i bezpieczne terminale płatnicze.

Według danych Narodowego Banku Polskiego oraz opinii Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, wysokość opłaty Interchange była istotnym czynnikiem hamującym rozwój płatności bezgotówkowych w naszym kraju. Także z naszych obserwacji i badań rynku wynika, że Polacy, mimo że wciąż mocno przywiązani do gotówki, coraz chętniej płacą kartą. Ma to miejsce nie tylko w dużych sklepach, w których terminale płatnicze są już normą, ale także w miejscach tradycyjnie kojarzonych z gotówką, jak np. taksówki. W taksówkach należących do rozwijanego przez nas systemu TAXI360 ponad 60% transakcji kartowych jest już opłacanych zbliżeniowo.

Spodziewamy się więc, że niższe opłaty spowodują większą powszechność akceptowania płatności elektronicznych przez polskich przedsiębiorców. Wynika to m.in. z faktu, że w naszym kraju dominuje model dzierżawy terminala przez przedsiębiorcę od agenta rozliczeniowego. Miesięczna opłata uwzględnia dzierżawę urządzenia płatniczego wraz z aplikacją płatniczą, wsparcie serwisowe oraz prowizję MSC, czyli Merchant Service Charge. Prowizja ta, poza opłatą Interchange będącą kosztem agenta rozliczeniowego na rzecz banku wydającego kartę płatniczą, zawiera także marżę agenta rozliczeniowego oraz Assessment Fee, czyli opłatę agenta rozliczeniowego na rzecz organizacji płatniczej. Obniżenie Interchange z 1,3% do 0,5% widocznie wpływa na wysokość całego MSC
i tym samym na wysokość miesięcznych kosztów przedsiębiorcy.

Sytuacja na rynku sprzyja dodatkowym promocjom ze strony agentów rozliczeniowych. Wiemy, że część z nich szykuje atrakcyjne oferty skierowane do przedsiębiorców, którzy rozważają wprowadzenie płatności elektronicznych. Dzięki tak sprzyjającym warunkom rynkowym stajemy dziś przed unikalną szansą wyrównania różnic między Polską a krajami Unii Europejskiej pod względem liczby terminali dostępnych na rynku. W Polsce liczba terminali POS w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców to ok. 8400. Średnia w UE wynosi 17 500.

Tomasz Wejcman
Country Manager VeriFone Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: