Obniżka stóp procentowych: wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200 – 250 mln zł

Z rynku

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych wpłynie na obniżenie wyniku netto grupy Pekao o ok. 200-250 mln zł w 2020 roku wskutek obniżenia marży odsetkowej o ok. 15 punktów bazowych, podał bank. Bank chce wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej i cyfrowej.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych wpłynie na obniżenie wyniku netto grupy Pekao o ok. 200-250 mln zł w 2020 roku wskutek obniżenia marży odsetkowej o ok. 15 punktów bazowych, podał bank. Bank chce wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej i cyfrowej.

.@BankPekaoSA chce wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej i cyfrowej #BankPekao #StopyProcentowe #RPP #koronawirus #COVID19 #koronawiruspolska

"Decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych w ostatnim czasie, w tym przede wszystkim decyzja Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stóp procentowych, zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w 2020 roku o około 200-250 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 15 punktów bazowych. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie. 

Wpływ koronawirusa

Bank Pekao zakłada, iż w konsekwencji epidemii koronawirusa COVID-19 może dojść do obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie, co może przyczynić się do niższej aktywności klientów detalicznych i korporacyjnych, w tym również aktywnych na rynkach zagranicznych, oraz do niższej dynamiki sprzedaży produktów finansowych przez bank i grupę. 

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. RPP tnie stopy procentowe, pierwszy raz od pięciu lat >>>

"Bank spodziewa się w okresie następnych miesięcy pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka Grupy, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Powyższe elementy obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki finansowe." - czytamy dalej.

Jednocześnie bank planuje podjąć działania mające na celu obniżenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe netto banku i grupy, związane m.in. z poziomem apetytu na ryzyko oraz redukcją kosztów działalności. Bank kontynuuje realizację szeregu działań operacyjnych w ramach strategii "Siła Polskiego Żubra", w tym transformację cyfrową i operacyjną działalności, dodano. 

Przyspieszenie działania związane z transformacją cyfrową i operacyjną

Jak poinformował prezes Pekao Marek Lusztyn, bank zamierza przyspieszyć działania związane z transformacją cyfrową i operacyjną. 

"Jesteśmy zdeterminowani do realizacji strategii również w warunkach kryzysowych. Chcemy przyśpieszyć działania związane z transformacją cyfrową i operacyjną. Dzięki konsekwencji w jej realizacji jesteśmy w stanie dzisiaj być blisko naszych klientów bez wychodzenia z domów i z sukcesami działać w tej zdalnej rzeczywistości. Chcemy wykorzystać czas światowego kryzysu do przyśpieszenia transformacji operacyjnej" - powiedział Lusztyn cytowany w komunikacie. 

Czytaj także: Pekao: ułatwienia dla kredytobiorców dotkniętych Covid-19 >>>

Dodał, że bank chce szybko osiągnąć kluczowe wskaźniki finansowe opisane w strategii, ale w roku 2020 raczej nie będzie to możliwe. 

"Zarówno koszty ryzyka, jak i dochody operacyjne sektora bankowego będą pod presją tego bezprecedensowego kryzysu. Bardzo trudno w tych warunkach prognozować poziomy współczynników finansowych. Natomiast mogę zapewnić, iż bank Pekao jest jedną z najbezpieczniejszych i najlepiej przygotowanych do sprostania sytuacji kryzysowych instytucji finansowych w Europie, co potwierdziły wyniki europejskich testów warunków skrajnych" - zaznaczył Lusztyn. 

Pakiet działań NBP

W ocenie banku, pakiet działań nakierowanych na podtrzymanie płynności rynków finansowych oraz płynności banków, który przygotował Narodowy Bank Polski pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową banku i sektora. 

"W odniesieniu do polskiego sektora bankowego, minister finansów rozwiązał bufor ryzyka systemowego. W konsekwencji minimalne wymogi kapitałowe dla banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym uległy obniżeniu o 2,9 pkt proc., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne" - czytamy także. 

Grupa zachowuje pełną ciągłość operacyjną

Bank podał, że grupa zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Wprowadzono szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników banku i grupy wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny, a aktywność klientów przenosi się sukcesywnie do kanałów elektronicznych.

Bank w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową,  podkreślono. 

Bank Pekao utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy – łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie Grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15%. Relacja kredytów netto do depozytów  wyniosła na koniec 2019 roku 91%. Wskaźnik kosztów zarządzania ryzykiem koniec 2019 r. osiągnął poziom 43 pb. Powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł  41% na koniec 2019 roku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: