Obrót bezgotówkowy bije rekordy, szara strefa też

Bezgotówkowo

Pod względem udziału szarej strefy w polskiej gospodarce cofnęliśmy się w ostatnim czasie o pięć lat – podkreśliła Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, podczas prezentacji (30.03.) raportu poświęconego zjawisku szarej strefy w polskiej gospodarce w roku 2022, przygotowanego przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Joanna Erdman, Fundacja Polska Bezgotówkowa.
Joanna Erdman, Fundacja Polska Bezgotówkowa. Źródło: FPB

Pod względem udziału szarej strefy w polskiej gospodarce cofnęliśmy się w ostatnim czasie o pięć lat – podkreśliła Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, podczas prezentacji (30.03.) raportu poświęconego zjawisku szarej strefy w polskiej gospodarce w roku 2022, przygotowanego przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Zwyżkujący poziom nierejestrowanego obrotu w okresie pandemii to na szczęście jedna z nielicznych negatywnych informacji, pocieszający jest bowiem fakt, iż w tym samym okresie zwiększał się wolumen obrotu bezgotówkowego.

Joanna Erdman powołała się tu na dane Narodowego Banku Polskiego za IV kwartał 2021 roku, z których wynika, iż w tym okresie Polacy posługiwali się 43 milionami kart płatniczych, a łączna wartość operacji wykonanych w tym czasie z użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych ‒ wyniosła przeszło 255 mld zł.

Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa podkreśliła, iż oba te rezultaty są rekordowe w historii obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Coraz chętniej płacimy kartą …

To nie jedyne pozytywne zmiany, jakie dokonały się na rynku płatniczym na przestrzeni dwóch pandemicznych lat.

W całym tym okresie wartość transakcji dokonywanych elektronicznymi instrumentami wzrosła dwucyfrowo, a ostatni kwartał 2021 roku po raz drugi przyniósł wyższą wartość łączną transakcji bezgotówkowych aniżeli gotówkowych, te pierwsze stanowiły bowiem 54% wolumenu.

Powstają nowe modele biznesowe dostarczania towarów na odległość i one wymagają płatności bezgotówkowych

Joanna Erdman zwróciła uwagę, że taka sytuacja miała miejsce w 2021 roku po raz pierwszy w historii, w poprzednich latach bowiem liczba operacji bezgotówkowych była zdecydowanie wyższa niż wypłat gotówki, jednak w ujęciu wartościowym dominowała gotówka.

– To oznacza, iż po pierwsze mamy bardziej świadomego konsumenta, który sam wybiera jak chce regulować swoje płatności. Pandemia spowodowała też, że przyzwyczajenia klientów uległy zmianie, powstają nowe modele biznesowe dostarczania towarów na odległość i one wymagają płatności bezgotówkowych – dodała.

… ale nastroje wśród konsumentów nie są najlepsze

Jednym z najbardziej odczuwalnych efektów pandemii było ograniczenie mobilności, co przełożyło się na istotny spadek wydatków na podróże, w tym międzynarodowe.

Popyt wewnętrzny w jakimś stopniu nadrobił te niedostatki, jednak ogólna sytuacja, początkowo determinowana przez pandemię, a obecnie przez niepewność związaną z wojną w Ukrainie, nie dostarcza optymistycznych wniosków.

Konsumenci wstrzymują się z większymi wydatkami inwestycyjnymi, co też może wpływać na skłonność do gotówki i przenoszenie części wydatków do szarej strefy

Wprawdzie obroty w segmencie płatności elektronicznych rosną, na co ma również wpływ powszechna pomoc Ukraińcom przybywającym do Polski ze strony naszych rodaków, jednak równocześnie mamy do czynienia z obniżającym się dynamicznym indeksem konsumpcji.  

‒ Czwarty kwartał 2021 roku pokazuje istotny statystycznie regres, jeśli chodzi o nastroje społeczne.  Ze względu na niepewność, spowodowaną pandemią, która obecnie przeniosła się na czynniki makroekonomiczne i polityczne, spodziewamy się, że ten wskaźnik w I kwartale 2022 utrzyma tendencję spadkową.

Konsumenci wstrzymują się z większymi wydatkami inwestycyjnymi, co też może wpływać na skłonność do gotówki i przenoszenie części wydatków do szarej strefy – komentowała Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: