Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna: Droga do e-pieniądza

BANK 2008/12

Jednym z elementów XIV Polskiego Forum Finansowego "Twoje Pieniądze" w Warszawie, była debata "E-gospodarka", zorganizowana pod patronatem medialnym "Miesięcznika Finansowego BANK". Uczestniczyli w niej: Wiesław Wyszogrodzki, business development manager - sektor bankowy Sygnity SA, Jerzy Cichowicz, prezes zarządu ELKART Systemy Kart Elektronicznych Sp. z o.o. oraz dr Janusz Grobicki, ekspert Centrum im. Adama Smitha (moderator). Dyskusja dotyczyła m.in. warunków koniecznych do powstania globalnej gospodarki wirtualnej, a skoncentrowała się wokół pieniądza elektronicznego.

Janusz Grobicki: E-gospodarka nie zaistnieje w skali globalnej bez e-pieniądza. Bez upowszechnienia pieniądza elektronicznego trudno mówić o powstaniu globalnej gospodarki wirtualnej, która mogłaby być odzwierciedleniem tej realnej z zachowaniem tych samych mechanizmów i zasad ekonomicznych obowiązujących w codziennej praktyce. Powodem do zastanowieniajest powolne wprowadzanie e-pieniądza do globalnej gospodarki. Być może warto zadać pytanie: kto powstrzymuje ten proces? Banki są w dużej mierze odpowiedzialne za jego upowszechnianie, dlatego złośliwi mogą nawet twierdzić, że to właśnie one powstrzymują proces elektronizacji. Dlaczego więc tak potrzebny instrument nie może być sprawnie i szybko wprowadzony do globalnego systemu finansowego? Często pieniądz elektroniczny jest utożsamiany ze zwykłą kartą płatniczą, ale to błąd. Warto wiedzieć, na czym polega różnica.

[alebankmodule origin="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: