Obrót gotówkowy rośnie coraz wolniej

Gospodarka / Multimedia

Od 1 lipca tego roku obowiązują nowe zasady obrotu gotówkowego regulowane zarządzeniem prezesa NBP. Co te zmiany oznaczają dla profesjonalnych uczestników rynku mówiła podczas Kongresu Obsługi Gotówki Barbara Jaroszek dyrektor departamentu emisyjno-skarbcowego w Narodowym Banku Polskim

Barbara Jaroszek

Od 1 lipca tego roku obowiązują nowe zasady obrotu gotówkowego regulowane zarządzeniem prezesa NBP. Co te zmiany oznaczają dla profesjonalnych uczestników rynku mówiła podczas Kongresu Obsługi Gotówki Barbara Jaroszek dyrektor departamentu emisyjno-skarbcowego w Narodowym Banku Polskim

#BarbaraJaroszek: Rynek przyjął zmiany dobrze. Nie odnotowaliśmy żadnych zakłóceń w obsłudze gotówki w Polsce #NBP #KongresObsługiGotówki

Obieg banknotów i monet w Polsce rok do roku rośnie. Nie ma już kilkunastoprocentowych wzrostów jak w latach poprzednich, ale w tym roku NBP spodziewa się, wzrostu obiegu gotówki na poziomie 9-10 procent. Nadal jednak gotówka stanowi ważny element krwiobiegu gospodarczego Polski. Stale rosnący obrót pieniądza gotówkowego, konieczność dbania o jakość pieniądza spowodowały konieczność modyfikacji dotychczasowego modelu funkcjonowania gotówki w naszym kraju.Od 1 lipca obowiązuje zarządzenie prezesa NBP, które zmienia zasady obrotu gotówki w Polsce. Kongres Obsługi Gotówki, który odbywał się dwa miesiące po wejściu w życie nowych przepisów pozwolił na ocenę wpływu zarządzenia na rynek.

Rośnie rola profesjonalnych uczestników rynku

Zarządzenie to określa między innym kryteria jakim mają odpowiadać banknoty i monety kierowane ponownie do obiegu. Część dotychczasowych zadań NBP związanych z obrotem gotówkowym przejęli tzw. profesjonalni uczestnicy rynku. 
Udostępnij artykuł: