Obroty AKCENTY w Polsce, Czechy, Słowacji, Węgrzech i Rumunii wzrosły o 75 proc.

Finanse i gospodarka

W I kw. 2015 r. wartość transakcji walutowych wykonanych przez eksporterów i importerów za pośrednictwem AKCENTY w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii wzrosła o 75 proc. r/r. Na rynku polskim obroty AKCENTY wzrosły o 113 proc. - najwięcej ze wszystkich krajów.

W I kw. 2015 r. wartość transakcji walutowych wykonanych przez eksporterów i importerów za pośrednictwem AKCENTY w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Rumunii wzrosła o 75 proc. r/r. Na rynku polskim obroty AKCENTY wzrosły o 113 proc. - najwięcej ze wszystkich krajów.

Wartość zawartych forwardów, czyli transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmian kursów walut, na wszystkich rynkach AKCENTY wzrosła o 85 proc. r/r. a w Polsce o 20 proc. - Polska jest naszym najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem. Bardzo cieszy nas, że eksporterzy i importerzy są tak aktywni i obdarzają nas zaufaniem. Coraz więcej firm wie o naszej obecności na rynku, a także o tym, że instytucja płatnicza ma wiarygodność na poziomie banków, bo jest nadzorowana. Eksporterzy i importerzy widzą, że AKCENTA oferuje bardzo konkurencyjne kursy walut i opłaty, dzięki czemu firmy znacząco oszczędzają na obsłudze transakcji walutowych - mówi Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTY w Polsce.

Radosław Jarema zwraca uwagę, że w Polsce nadal istnieje przestrzeń dla wzrostu popularności narzędzi zabezpieczania przed ryzykiem kursowym, które AKCENTA oferuje w postaci transakcji terminowych typu forward, ponieważ wraz z coraz intensywniejszą ekspansją na zagraniczne rynki i rozwijaniem wymiany międzynarodowej przedsiębiorstwa coraz częściej są wystawione na ryzyko zmiany kursów i muszą szukać sposobów na minimalizowanie ryzyka wahań. Na wszystkich rynkach AKCENTY w I kw. 2015 r. wartość transakcji zabezpieczonych forwardami wzrosła o 85 proc. r/r. W Polsce było to 20 proc., przy czym obserwujemy stały wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem. Szacuję, że za cały 2015 r. dynamika wniesie około 20-25 proc. Polskie firmy testują to narzędzie i przekonują się, że zabezpieczenie transakcji forwardami pomaga w stabilizacji finansów firmy i zabezpieczeniu jej przed stratami związanymi z nagłymi zmianami notowań. To szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla małych i średnich firm, gdyż jest proste, bezpieczne i co najważniejsze dostępne na polskim rynku za darmo - mówi Radosław Jarema.

Zawarcie transakcji terminowej typu forward polega na tym, że eksporter lub importer podpisuje umowę z instytucją finansową, w której instytucja zobowiązuje się, że sprzeda firmie lub kupi od firmy daną ilość waluty po ustalonym wcześniej kursie w określonym z góry dniu w przyszłości. Firma zabezpiecza swój kurs i może być pewna wysokości kwoty, jaką będzie w przyszłości obracać.

Agnieszka Smużewska

Udostępnij artykuł: