Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wzrosły w 2012 roku o 22% i przekroczyły 80 mld zł

Raporty

Obroty całej branży faktoringowej przekroczyły, według szacunków PZF, historyczną wartość 100 mld zł

Obroty całej branży faktoringowej przekroczyły, według szacunków PZF, historyczną wartość 100 mld zł

Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) zwiększyły się w 2012 roku o prawie 22%, do 81,8 mld zł. Jednocześnie, PZF szacuje, że obroty wszystkich instytucji faktoringowych działających w Polsce, łącznie z tymi niezrzeszonymi w Związku, przekroczyły, po raz pierwszy w historii, wartość 100 mld zł. Wartość tego rynku uległa zatem podwojeniu na przestrzeni zaledwie czterech lat (51,4 mld zł w 2009 r).

Dane te oznaczają, że udział obrotów objętych faktoringiem przekroczył w 2012 r. 5% PKB Polski, co jest jednym z podstawowych wskaźników, świadczących o dojrzewaniu rodzimego rynku. Jednocześnie, jest to wartość poniżej średniej dla rynków europejskich, kształtującej się na poziomie 9,45% PKB, co oznacza, że branża ta ma nadal bardzo dobre perspektywy wzrostu.

W czwartym kwartale 2012 r. polscy faktorzy, mimo mniejszej dynamiki wzrostu niż w poprzednich kwartałach, osiągnęli wyższe obroty niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Oznacza to, że wieloletni, silny trend wzrostowy pozostaje utrzymany. W roku 2013 branża spodziewa się, że odnotuje dalszą, dwucyfrową zwyżkę wolumenu obrotów faktoringowych. W efekcie, faktoring będzie nie tylko rosnąć w wyższym tempie niż polska gospodarka, ale pozostanie też najszybciej rozwijającą się branżą z sektora usług finansowych w Polsce.

Istotnym czynnikiem, który ma dziś wpływ na wyniki branży faktoringowej, jest spowolnienie gospodarcze. Z jednej strony, zmniejsza ono obroty firm będących klientami faktorów. Jednak z drugiej strony, liczba przedsiębiorców korzystających z faktoringu rośnie w "trudnych czasach".

"Faktoring jest doskonałym narzędziem dla przedsiębiorców, zarówno w czasie koniunktury, jak i spowolnienia gospodarczego. Jego popularność w Polsce rośnie z roku na rok dzięki temu, że zapewnia on nie tylko środki finansowe, ale pozwala również zabezpieczyć się przed ryzykiem braku zapłaty od kontrahentów i zarządzać należnościami. Rok 2012 był kolejnym, bardzo dobrym okresem dla branży faktoringowej w Polsce. Osiągnięte wyniki dowodzą, że nasze usługi mają solidną, ugruntowaną pozycję na rynku. Firmy będą korzystać z faktoringu coraz częściej. Szacuję, że branża utrzyma w 2013 roku dwucyfrowe tempo wzrostu" - mówi Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

Poza wartością faktur sfinansowanych przez członków PZF, w 2012 r. wzrosła również ich liczba, która przekroczyła 3,76 mln. Wystawiło je ponad 4,7 tys. firm 89,2 tysiącom swoich partnerów biznesowych.

W 2012 roku udział faktoringu pełnego w portfelu firm PZF wyniósł 54% obrotów. Jest  to znaczny wzrost w stosunku do poprzedniego roku, co wskazuje, że przedsiębiorcy poszukują dziś usług pozwalających im uchronić się przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Udział faktoringu zagranicznego, gdy faktor finansuje transakcję międzynarodową, wyniósł natomiast 21,2% łącznych obrotów firm PZF, a więc nieznacznie więcej niż w roku poprzednim.

Pozycję lidera rynku faktoringowego utrzymał w minionym roku Raiffeisen Bank Polska, którego udział w obrotach firm PZF wyniósł 19,6%. Na drugie miejsce, z czwartego w zeszłym roku, awansowała firma Pekao Faktoring (15,9% w obrotach PZF). Trzecim podmiotem o najwyższych obrotach, podobnie jak rok wcześniej, jest firma ING Commercial Finance (13,9% w obrotach PZF).

W 2012 r. Polski Związek Faktorów rozwijał swoją działalność statutową, podobnie jak jego członkowie z zakresie finansowania przedsiębiorstw. Na przestrzeni roku do Związku dołączyło trzech kolejnych członków: BPS Faktor S.A., Credit Agricole Commercial Finance Polska oraz UBI Factor S.p.A. PZF zorganizował również trzecią edycję Międzynarodowego Kongresu Faktoringu, a także trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat faktoringu, pod nazwą “Złote pióro PZF". Inicjatywy te będą kontynuowane w roku 2013.

Udostępnij artykuł: