Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie I – V 2016 r.

Raporty

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, iż po pierwszych pięciu miesiącach br. wśród obecnych, głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Rosji, Czech, na Węgry, do Holandii i Wielkiej Brytanii, a importu - z Belgii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji, Holandii, Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii i Włoch. Aż 66,6% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,1%) oraz 65,9% importu (wobec 66,0% przed rokiem) to wymiana handlowa z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych. Spadek importu odnotowano z Rosją.

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, iż po pierwszych pięciu miesiącach br. wśród obecnych, głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Rosji, Czech, na Węgry, do Holandii i Wielkiej Brytanii, a importu - z Belgii, Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji, Holandii, Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii i Włoch. Aż 66,6% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,1%) oraz 65,9% importu (wobec 66,0% przed rokiem) to wymiana handlowa z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych. Spadek importu odnotowano z Rosją.

GUS prezentuje także dane globalne. Wynika z nich, iż w okresie styczeń - maj 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 318823,6 mln zł, a import 305995,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12828,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8776,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 4,7%, a import był wyższy o 3,5%.

Nadal nie budzi zdziwienia fakt, iż ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się - minus 49081,9 mln zł (minus 12545,9 mln USD, minus 11314,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (spoza UE) - minus 5756,3 mln zł (minus 1475,4 mln USD, minus 1342,8 mln EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 67666,4 mln zł (17320,4 mln USD, 15620,4 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 66818,9 mln zł (17099,3 mln USD, 15427,0 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,6% (w tym UE 79,7%), a w imporcie -68,2% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,7%) i 67,2% (w tym UE 60,5%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-maj-2016-roku,1,46.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: