Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń-luty 2017 r.

Raporty

To dopiero początek roku, ale już po dwóch miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Rosji, na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Niemiec, Czech, Francji i Szwecji, a importu ze wszystkimi państwami z pierwszej dziesiątki naszych partnerów handlowych – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W eksporcie, pod względem wielkości obrotów w omawianym okresie pierwszą dziesiątkę partnerów stanowiły: Niemcy (36535,4 mln zł), Wlk. Brytania (8757,4), Czechy (8689,7), Francja (7568,8), Włochy (6589,8), Holandia (5886,8), Szwecja (3686,6), Węgry (3595,4), Hiszpania (3553,8) oraz Rosja (3532,0). Stanowiło to  66,9% całego eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 67,8%).

W imporcie pierwsza dziesiątka to: Niemcy (29376,4 mln zł), Chiny (16659,7), Rosja (9718,9), Włochy (6382,8), Francja (5205,2), Holandia (5125,7), Czechy (4866,0), USA (3661,6), Belgia (3471,9) oraz Hiszpania (3109,1). Stanowiło to 66,3% całego importu (wobec 65,2% w styczniu – lutym 2016 r.).

Ogółem, w okresie styczeń – luty 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 132184,0 mln zł, a import 132032,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 151,6 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 4557,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,8%, a import o 8,6%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 31718,9 mln USD, a import 31698,8 mln USD (wzrost odpowiednio o 0,4% i o 4,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 20,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1141,6 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 30079,5 mln EUR, a import 30049,3 mln EUR (wzrost w eksporcie o 4,0%, a w imporcie o 7,8%). Dodatnie saldo wyniosło 30,2 mln EUR wobec 1040,5 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 23667,9 mln zł (minus 5683,6 mln USD, minus 5386,9 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 4552,1 mln zł (minus 1090,1 mln USD, minus 1035,3 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 28371,6 mln zł (6793,8 mln USD, 6452,4 mln EUR), w tym z krajami UE saldo  osiągnęło poziom 28656,6 mln zł (6861,7 mln USD, 6517,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,0% (w tym UE 80,1%), a w imporcie – 65,7% (w tym UE 58,5%), wobec odpowiednio 88,2% (w tym UE 81,8%) i 67,5% (w tym UE 60,7%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Nadal liderem w handlu zagranicznym z Polską są Niemcy. Choć ich udział w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń – luty ub. r. o 0,7 p. proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie o 0,6 p. proc i stanowił 22,2%. Dodatnie saldo wyniosło 7159,0 mln zł (1712,7 mln USD, 1627,8 mln EUR) wobec 7943,4 mln zł (1997,6 mln USD, 1828,5 mln EUR) w analogicznym okresie ub. r.

Szczegóły:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-luty-2017-roku,1,55.html

Bogdan Koblański