Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń – wrzesień 2016 roku

Raporty

Po trzech kwartałach 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 586321,2 mln zł, a import 568375,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17945,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6993,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,8%, a import był wyższy o 3,9% - czytamy w najnowszym raporcie GUS.

Po trzech kwartałach 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 586321,2 mln zł, a import 568375,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 17945,4 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6993,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,8%, a import był wyższy o 3,9% - czytamy w najnowszym raporcie GUS.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 150441,3 mln USD, a import 145813,2 mln USD (eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 1,0%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4628,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1907,4 mln USD).Eksport wyrażony w euro wyniósł 134850,2 mln EUR, a import 130716,0 mln EUR (wzrost w eksporcie o 1,2%, a w imporcie spadek o 0,6%). Dodatnie saldo wyniosło 4134,2 mln EUR wobec 1668,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Jak zawsze, ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 92119,4 mln zł (minus 23599,6 mln USD, minus 21177,0 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 9861,8 mln zł (minus 2534,7 mln USD, minus 2285,2 mln EUR).Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 119926,6 mln zł (30762,4 mln USD, 27596,4 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 119879,1 mln zł (30747,7 mln USD, 27587,9 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,5% (w tym UE 79,8%), a w imporcie – 68,1% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,8% (w tym UE 79,5%) i 66,7% (w tym UE 59,9%) w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,3 p. proc. i wyniósł 27,4%, a w imporcie – o 0,9 p. proc i stanowił 23,6%. Dodatnie saldo wyniosło 26327,3 mln zł (6732,7 mln USD, 6054,1 mln EUR) wobec 26016,5 mln zł (7012,4 mln USD, 6247,2 mln EUR) w analogicznym okresie ub. roku.Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z ośmioma miesiącami ub. roku o 0,1 p. proc. i wyniósł 2,8%, w imporcie był niższy o 1,8 p. proc. i stanowił 5,8%. Ujemne saldo wyniosło 16265,0 mln zł (minus 4179,1 mln USD, minus 3756,0 mln EUR) wobec minus 25636,0 mln zł (minus 6926,0 mln USD, minus 6180,4 mln EUR) przed rokiem. Raport przedstawia także szczegółowe dane dot. obrotów z Ukrainą.Po trzech kwartałach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Niemiec, Francji, Czech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Włoch. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3%), a importu ogółem – 66,0% (wobec 66,2% przed rokiem).Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-wrzesien-2016-roku,1,50.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: