Obroty na rynku głównym GPW spadły do 15,1 mld zł w grudniu

Gospodarka

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 15,1 mld zł w grudniu 2018 r., czyli o 15,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym 2018 r. łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 211,85 mld zł i była o 18,8% niższa niż rok wcześniej.

Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło: Beax via Wikimedia Commons [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)]

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 15,1 mld zł w grudniu 2018 r., czyli o 15,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W całym 2018 r. łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 211,85 mld zł i była o 18,8% niższa niż rok wcześniej.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku @GPW_WSExchange wyniosła 15,1 mld zł w grudniu 2018 r., czyli o 15,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej #GPW #giełda

„Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w grudniu 2018 r. o 9,7% rdr do poziomu 14,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w grudniu 2018 r. 872,0 mln zł, o 0,9% więcej niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Niższa wartość indeksu WIG

Wartość indeksu WIG na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 57 690,50 pkt i była o 9,5% niższa niż przed rokiem.Na rynku NewConnect w grudniu 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 7% r/r do poziomu 85,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnectw grudniu wzrosła o 8,4% r/r i wyniosła 77,4 mln zł.

W grudniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 840,5 tys. szt., o 34,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 169,9% do poziomu 238,7 tys. szt. Kontrakty na indeksy – wolumen wzrósł o 17,8% r/r do poziomu 472,1 tys. szt.Opcje – wolumen wzrósł o 11,8% r/r do poziomu 19,3 tys. sztuk.Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,6 mld zł na koniec grudnia 2018 r. wobec 74,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w grudniu 2018 r. o 42,7% r/r do poziomu 138,4 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w grudniu 2018 roku 20,3 mld zł i była o 6,1 % niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w grudniu 2018 r. wyniósł 15,4 TWh, co oznacza wzrost o 15,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 18% r/r do poziomu 12,7 TWh.Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w grudniu 2018 r. 11,5 TWh, o 52,1% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 19,2% do poziomu 2,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 65% do poziomu 8,9 TWh.Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w grudniu 2018 r. 3,7 TWh, co oznacza spadek o 28,9% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 45,2 % r/r osiągając w grudniu 2018 r. poziom 30,5 ktoe.

Kapitalizacja spółek krajowych

W grudniu 2018 r. na GPW odbyło się 17 sesji giełdowych, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej.Kapitalizacja 414 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec grudnia 2018 r. 615,51 mld zł (143,24 mld EUR).Łączna kapitalizacja 465 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec grudnia 2018 roku 1 165,07 mld zł (271,14 mld EUR).Na NewConnect w grudniu 2018 r. zadebiutowały spółki Pure Biologics (oferta prywatna o wartości 2,85 mln zł) oraz Movie Games (oferta prywatna o wartości 1,95 mln zł).GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: