Obroty na rynku głównym GPW wzrosły do 25,17 mld zł we wrześniu

Gospodarka

Pieniądze na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/sergey_p

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wyniosła 25,17 mld zł we wrześniu 2018 r., czyli 28,7% więcej r/r, podała giełda. W okresie styczeń-wrzesień łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 162,21 mld zł i była o 18,9% niższa niż rok wcześniej.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku #GPW wyniosła 25,17 mld zł we wrześniu 2018 r., czyli 28,7% więcej r/r #giełda @GPW_WSExchange

“Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła we wrześniu 2018 r. o 20% r/r do poziomu 21,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła we wrześniu 2018 r. poziom 1,1 mld zł, o 26% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2018 r. wyniosła 58 974,76 pkt i była o 8,3% niższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Spadek łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect 

Na rynku NewConnect we wrześniu 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 6,1% r/r do poziomu 114,93 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect we wrześniu spadła o 6,5% r/r i wyniosła 102,6 mln zł, podano również.

“We wrześniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 720,3 tys. szt., o 1,7% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 3,6% do poziomu 135,8 tys. szt.” – czytamy dalej.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 83,1 mld zł na koniec września 2018 r. wobec 68,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła we wrześniu 2018 r. o 32,8% r/r do poziomu 154,5 mln zł. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w sierpniu tego roku 40,5 mld zł i była o 36,5% niższa niż rok wcześniej, wskazano także.

“Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2018 r. wyniósł 30,8 TWh, co oznacza wzrost o 145,7% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 167,4% r/r do poziomu 28,6 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł we wrześniu 2018 r. 19,4 TWh, o 39,6% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 39,2% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast wzrost o 48,5% do poziomu 18,6 TWh” – czytamy dalej.

Kapitalizacja 470 spółek notowanych na głównym rynku

Kapitalizacja 421 spółek krajowych notowanych na głównym rynku wyniosła na koniec września 2018 r. 624,62 mld zł (146,23 mld euro). Łączna kapitalizacja 470 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec września tego roku 1 235,93 mld zł (289,35 mld euro).

Na NewConnect we wrześniu 2018 r. zadebiutowała spółka Medinice o wartości oferty 4,88 mln zł.

We wrześniu 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: