Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w I półroczu 2016 r.

Polecamy / Raporty

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, iż w ciągu minionych 12 miesięcy blisko dwukrotnie poprawił się bilans wymiany towarowej z zagranicą. W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 392 881,3 mln zł, a import 374 685,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18 196,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9 113,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,4%, a import był wyższy o 4,0%.

Szwajcarskie franki i polskie złote
Fot. stock.adobe.com/mkos83

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, iż w ciągu minionych 12 miesięcy blisko dwukrotnie poprawił się bilans wymiany towarowej z zagranicą. W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 392 881,3 mln zł, a import 374 685,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18 196,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9 113,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,4%, a import był wyższy o 4,0%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 100750,9 mln USD, a import 96054,8 mln USD (eksport wzrósł o 1,1%, a import spadł o 1,2%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4696,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2489,2 mln USD). Eksport wyrażony w euro wyniósł 90462,8 mln EUR, a import 86266,3 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,1%, a w imporcie spadek o 0,2%). Dodatnie saldo wyniosło 4196,5 mln EUR wobec 2186,6 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 59795,2 mln zł (minus 15299,1 mln USD, minus 13757,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 6855,9 mln zł (minus 1757,3 mln USD, minus 1593,1 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi - 84847,3 mln zł (21752,5 mln USD, 19547,0 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 83481,5 mln zł (21400,8 mln USD, 19237,2 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,8% (w tym UE 79,8%), a w imporcie – 68,3% (w tym UE 61,4%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,6%) i 67,4% (w tym UE 60,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.

GUS zamieszcza także interesujący wykaz naszych ważniejszych partnerów handlowych.

Jak zwykle, szczególną rolę zwracają dane dotyczące obrotów z naszymi największymi sąsiadami. I tak:

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,3 p. proc. i wyniósł 27,2%, a w imporcie – o 0,7 p. proc i stanowił 23,5%. Co istotne, dodatnie saldo wyniosło 18807,0 mln zł (4807,2 mln USD, 4330,2 mln EUR) wobec 17307,1 mln zł (4689,4 mln USD, 4147,8 mln EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z sześcioma miesiącami ub. roku o 0,1 p. proc. i wyniósł 2,7%, w imporcie był niższy o 1,8 p. proc. i stanowił 5,8%. Ujemne saldo wyniosło 10831,4 mln zł (minus 2778,7 mln USD, minus 2507,0 mln EUR) wobec minus 17066,1 mln zł (minus 4624,1 mln USD, minus 4107,4 mln EUR) przed rokiem.

W okresie styczeń – czerwiec br. Ukraina zajmowała siedemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie, a analogicznym okresie 2015 r. w eksporcie była na osiemnastym, a w imporcie na dwudziestym piątym miejscu. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,1 p. proc. i wyniósł 1,6 %, w imporcie o 0,1 p. proc. stanowiąc 0,9%. Dodatnie saldo wyniosło 2764,6 mln zł (709,3 mln USD, 635,2 mln EUR) wobec 2561,6 mln zł (686,2 mln USD, 616,3 mln EUR) w analogicznym okresie 2015 r.

W pierwszym półroczu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Belgii, Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Francji, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją i Włochami.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,7% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,2%), a importu ogółem – 66,2% (wobec 66,1% przed rokiem).

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-czerwiec-2016-roku,1,47.html

Bogdan Koblański

Udostpnij artyku: