Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie I – X 2016 r.

Raporty

W ciągu 10 miesięcy br. wyraźnie poprawił się bilans wymiany towarowej z zagranicą. W okresie styczeń – październik 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 655286,4 mln zł, a import 636154,9 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19131,5 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8961,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,1%, a import był wyższy o 3,5%. Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 168308,7 mln USD, a import 163369,5 mln USD (eksport wzrósł o 0,5%, a import spadł o 1,0%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4939,2 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 2427,6 mln USD). Eksport wyrażony w euro wyniósł 150870,6 mln EUR, a import 146458,7 mln EUR (wzrost w eksporcie o 0,8%, a w imporcie spadek o 0,8%). Dodatnie saldo wyniosło 4411,9 mln EUR wobec 2135,7 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.

Ujemne salda odnotowano jak zawsze z krajami rozwijającymi się – minus 103170,7 mln zł (minus 26462,2 mln USD, minus 23744,7 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 10867,6 mln zł (minus 2792,2 mln USD, minus 2517,2 mln EUR).

Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 133169,8 mln zł (34193,6 mln USD, 30673,8 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 134033,7 mln zł (34416,0 mln USD, 30877,0 mln EUR). Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,8%), a w imporcie – 68,0% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,8% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie ub. roku.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,2 p. proc. i wyniósł 27,3%, a w imporcie – o 0,9 p. proc i stanowił 23,6%. Dodatnie saldo wyniosło 29207,9 mln zł (7479,5 mln USD, 6723,3 mln EUR) wobec 29163,9 mln zł (7844,8 mln USD, 6996,0 mln EUR) w analogicznym okresie ub. roku.

Udział Rosji w eksporcie nie zmienił się i podobnie jak przed rokiem wyniósł 2,9%, natomiast w imporcie był niższy o 1,7 p. proc. i stanowił 5,8%. Ujemne saldo wyniosło 18356,2 mln zł (minus 4717,6 mln USD, minus 4240,2 mln EUR) wobec minus 28357,4 mln zł (minus 7646,4 mln USD, minus 6829,7 mln EUR) po dziesięciu miesiącach ub. roku.

W okresie styczeń – październik br. Ukraina zajmowała piętnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie, a analogicznym okresie 2015 r. w eksporcie była na siedemnastym, a w imporcie na dwudziestym drugim miejscu. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 p. proc. i wyniósł 1,8 %, w imporcie o 0,1 p. proc. stanowiąc 1,0%. Dodatnie saldo wyniosło 5355,3 mln zł (1375,4 mln USD, 1231,5 mln EUR) wobec 4931,7 mln zł (1317,0 mln USD, 1184,7 mln EUR) w analogicznym okresie 2015 r.

Po dziesięciu miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, a importu – z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Niemiec, Francji, Czech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,6% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,1%), a importu ogółem – 66,3% (wobec 65,9% przed rokiem).

Szczegóły: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-pazdziernik-2016-roku,1,51.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: