Oceny kondycji światowej gospodarki najlepsze od maja 2011 r.

Raporty

Aż dwie trzecie badanych przez agencję Bloomberg inwestorów z całego świata ocenia stan globalnej gospodarki jako stabilny albo poprawiający się. Tak dobrego wyniku nie było od maja 2011 r. Podczas wrześniowego badania takich opinii było niewiele więcej niż połowa. W tych warunkach nie dziwi, że to akcje traktowane są jako inwestycja mogąca przynieść najwyższą stopę zwrotu w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Na drugim miejscu wskazywano nieruchomości. Natomiast najsłabsze perspektywy inwestorzy widzą przed obligacjami. W dalszym ciągu to na amerykańskim parkiecie upatrują oni większych szans na zarobek, niż na giełdach europejskich. To ostatnie stoi w sprzeczności z tendencjami panującymi w ostatnich miesiącach, kiedy to walory ze Starego Kontynentu górowały nad tymi z Ameryki.

Warszawski parkiet ponownie próbuje dziś przebić się wyraźniej przez tegoroczny szczyt. Jeśli się to ostatecznie uda będziemy mieć coraz mocniejsze podstawy do tego, by mówić o definitywnym zakończeniu korekty notowań trwającej od połowy września i wejściu w nową falę zwyżkową, która mogłaby wynieść WIG z obecnych około 45 tys. pkt w okolice 48 tys. pkt.

W listopadzie znacznie poprawiły się nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Indeks obrazujący nastroje w biznesie podniósł się z minus 1,61 pkt w październiku do minus 1,19 pkt. Natomiast nadal pogarszało się nastawienie konsumentów. Indeks go mierzący obniżył się z  minus 25,7 pkt do minus 26,9 pkt, najniższego poziomu od ponad 3 lat.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Wyraźne przebicie się WIG przez tegoroczny szczyt definitywnie zakończy korektę na naszym rynku akcji i otworzy drogę w okolice 48 tys. pkt.

Ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii mogą pozostawać pod presją także w przyszłym roku.

Rynki nieruchomości

Według Nationwide w listopadzie ceny mieszkań w Wielkiej Brytanii minimalnie zmieniły się w porównaniu z październikiem i były o 1,2% niższe niż rok wcześniej. Specjaliści tej firmy oczekują umiarkowanej zniżki cen w przyszłym roku z uwagi na ograniczony wzrost płac. Jednocześnie Bank Anglii podał, że w październiku zaakceptowano blisko 53 tys. wniosków o kredyty hipoteczne wobec 50,4 tys. we wrześniu. To był najlepszy wynik od stycznia, choć nie oznaczał jeszcze przełamania stagnacji w tym względzie.

W październiku nastąpiło nieznaczne obniżenie się sprzedaży nowych domów w Stanach Zjednoczonych. Po spadku o 0,3% wyniosła 368 tys. w ujęciu zannualizowanym. Jednocześnie o 20 tys. w dół zrewidowano dane za wrzesień. Słabszy wynik po części wiązany jest z huraganem Sandy. Znaczenie segmentu nowych domów dla oceny koniunktury całego amerykańskiego rynku nieruchomości zmalało o połowę w porównaniu z okresem boomu nieruchomościowego.

Od dewelopera

Firma deweloperska MARGO wprowadziła do sprzedaży mieszkania w ramach nowego budynku „F” realizowanego na osiedlu Jasień Park w Gdańsku. Mieszkania, które znalazły się w ofercie mają pow. od 30 do 80 m kw. Lokale z najnowszego etapu osiedla będą gotowe do odbioru zgodnie z planem w IV kwartale 2013 roku. Projekt inwestycji obejmuje budowę łącznie 5 budynków mieszkalnych, w ramach których powstanie około 250 mieszkań. W ofercie znajdują się mieszkania zarówno jedno-, dwu-, trzy- jak i czteropokojowe. Dopełnieniem zabudowy osiedla Jasień Park są domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej.

Home Broker Daily, nr 723 – pobierz

Zespół analiz
Home Broker

Udostępnij artykuł: