Ochrona pasażerów: co kiedy masz opóźniony lub odwołany lot albo zaginął Twój bagaż?

Prawo i regulacje / Z rynku

Europa jest jednym z nielicznych regionów, w których wskaźnik opóźnionego, uszkodzonego lub zagubionego bagażu lotniczego jest wyższy niż średnia światowa, a odsetek opóźnionych lotów z roku na rok rośnie. W takiej sytuacji to właśnie ubezpieczenie turystyczne i unijne prawo zapewniają szeroką ochronę pasażerom.

Europa jest jednym z nielicznych regionów, w których wskaźnik opóźnionego, uszkodzonego lub zagubionego bagażu lotniczego jest wyższy niż średnia światowa, a odsetek opóźnionych lotów z roku na rok rośnie. W takiej sytuacji to właśnie ubezpieczenie turystyczne i unijne prawo zapewniają szeroką ochronę pasażerom.

Opóźnienia oraz odwołania lotów, problemy z dostarczeniem bagażu i nagłe wypadki trudno przewidzieć podczas podróży, dlatego coraz większego znaczenia nabierają takie środki zaradcze jak ubezpieczenie turystyczne i skuteczna ochrona praw pasażerów linii lotniczych w UE.Według Eurocontrol, Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, prawie jedna czwarta wszystkich lotów europejskich w 2017 r. dotarła do celu z opóźnieniem, a punktualność spadła o 4% w porównaniu z 2016 r. Działania linii lotniczych pozostają główną przyczyną opóźnień, dlatego warto, aby znajomość europejskiego prawa w zakresie ochrony praw pasażerów linii lotniczych – w tym rozporządzenia WE 264 – stała się jeszcze bardziej powszechna wśród podróżujących.

Niestety, tylko 40% Europejczyków deklaruje, że skorzystałoby z prawa do ubiegania się o wypłatę odszkodowania w wysokości do 600 euro za ponad 3-godzinne opóźnienie lub odwołanie lotu. Jeszcze mniej osób myśli o ubezpieczeniu podróży. Pomimo wysokiego prawdopodobieństwa utraty bagażu, w Wielkiej Brytanii aż około 40% osób w wieku 18-34 lat podróżuje bez ubezpieczenia. W Polsce tylko nieco ponad 40% osób decyduje się na zakup polisy przed wyjazdami zagranicznymi (PAYBACK Opinion Poll z marca 2017 r.). Ubezpieczenia turystyczne wybierane przez Polaków obejmują najczęściej koszty leczenia (86%), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (77%) oraz ubezpieczenie bagażu (51%).W zależności od wykupionej opcji, ubezpieczenie turystyczne może obejmować koszty leczenia, rekompensatę za odwołanie podróży, utratę bagażu i szereg innych strat, które wystąpiły podczas podróży. Można wybierać spośród licznych ofert linii lotniczych, firm ubezpieczeniowych, a nawet niektórych wydawców kart kredytowych.„Gdy podróżujesz może wystąpić mnóstwo nieprzewidzianych sytuacji. Latając samolotem latem, zwłaszcza na dłuższych trasach, warto rozważyć wszystkie dostępne opcje, które zapewnią dodatkową ochronę. Jak wynika z naszego doświadczenia, ludzie często nie są wiedzą, w jaki sposób wybrać ubezpieczenie turystyczne, aby w połączeniu z prawem unijnym odpowiednio ich chroniło w podróży” – wyjaśnia Marius Stonkus, prezes firmy Skycop.

Prawo chroniące prawa pasażerów linii lotniczych i ubezpieczenie, choć to zupełnie inne rozwiązania, mogą się uzupełniać lub nakładać na siebie. Na przykład, jeśli lot został opóźniony o ponad trzy godziny lub odwołany krócej niż 14 dni przed wylotem, pasażer wygrywa podwójnie – otrzymuje wypłatę z firmy ubezpieczeniowej oraz odszkodowanie za lot zgodnie z rozporządzeniem WE 264.„Załóżmy, że pasażer korzysta z ubezpieczenia turystycznego wykupionego u przewoźnika – w takiej sytuacji trudno przewidzieć, czy linia lotnicza zgodzi się wypłacić mu odszkodowanie z dwóch tytułów. Warto jednak pamiętać, że bez względu na to, czy polityka linii lotniczej przewiduje wypłatę odszkodowania, czy też podróżny posiadał jakąkolwiek inną formę ubezpieczenia, zgodnie z obowiązującym prawem przewoźnik lotniczy jest zobowiązany do przekazania do 600 euro rekompensaty za opóźniony lub odwołany przelot” – mówi Marius Stonkus.Posiadanie ubezpieczenia turystycznego jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy prawo nie zapewnia pasażerom ochrony np. w przypadku zagubienia bagażu lub wypadku. Pasażerowie w Europie muszą liczyć się z czterokrotnie większym prawdopodobieństwem utraty swojego bagażu podczas latania samolotami w porównaniu do podróżujących w Ameryce Północnej (dane firmy SITA, zajmującej się dostarczaniem m.in. systemów teleinformatycznych dla branży lotniczej). Natomiast według danych zebranych przez Finder, w 2016 r. nawet 160 tysięcy Brytyjczyków wydało ponad 220 milionów euro na pokrycie kosztów opieki medycznej wynikającej z nagłych wypadków. Choć dla niektórych te liczby nie są wystarczającym argumentem, aby sprawdzić dostępne opcje ubezpieczeń turystycznych, a inni chętnie podejmują ryzyko, wszyscy możemy korzystać z ochrony zapewnianej przez prawo UE.

Źródło: SKYCOP

Udostępnij artykuł: