Ochrona prywatności w cyber-fizycznym świecie

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Technologie i innowacje

Na obecnym etapie rozwoju i wdrożeń informatyki obserwujemy wyłanianie się świata cyber-fizycznego, który powstaje przez integrację świata fizycznego ze światem cyfrowym, i w którym są kumulowane ogromne ilości danych – gigadane - pisze profesor Wojciech Cellary, z Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Na obecnym etapie rozwoju i wdrożeń informatyki obserwujemy wyłanianie się świata cyber-fizycznego, który powstaje przez integrację świata fizycznego ze światem cyfrowym, i w którym są kumulowane ogromne ilości danych – gigadane - pisze profesor Wojciech Cellary, z Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

#WojciechCellary: Systemy prawne (poszczególnych państw) nie są spójne, a często są wręcz sprzeczne, więc wszystkie razem nie zapewniają skutecznej ochrony prywatności #AI #ZBP @UEwP @MC_GOV_PL

AI - szanse i zagrożenia

Dostępność gigadanych i narzędzi sztucznej inteligencji otwiera nieznane przedtem możliwości przewidywania ludzkich zachowań, a następnie podejmowania prób wpływania na przyszłe zachowania ludzi. Takie przewidywania nie są jednak w 100% pewne, ponieważ metody sztucznej inteligencji nie są oparte na przyczynowości, tylko na korelacji. Powstaje zatem pytanie, co zrobić jeśli na podstawie nietrafnej prognozy, ktoś doznał krzywdy?

193 systemy prawne i ochrona prywatności

Każda nowa technologia zawsze wiąże się z szansami i zagrożeniami. W celu wykorzystania szans, ale wyeliminowania lub przynajmniej ograniczenia zagrożeń, stosuje się prawo do zabraniania niektórych praktyk, które są technicznie możliwe, ale społecznie niedopuszczalne. Niestety nie jest to łatwe w przypadku nadużywania danych. Z jednej strony mamy bowiem internet, który zapewnia techniczny dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie, a z drugiej strony mamy 193 systemy prawne niezależnie opracowane i stosowane przez 193 kraje, które są członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych.Te systemy prawne nie są spójne, a często są wręcz sprzeczne, więc wszystkie razem nie zapewniają skutecznej ochrony prywatności. Jeszcze gorsza sytuacja występuje w odniesieniu do egzekwowania prawa w tych 193 różnych krajach.

Banki na celowniku

Banki, które świadczą usługi cyfrowe przez internet na masową skalę w zakresie globalnym są szczególnie narażone na ataki informatyczne z innych krajów. Banki dysponują przy tym bardzo wrażliwymi danymi swoich klientów, które doskonale nadają się do przywidywania zachowań ludzi.Sprzedaż lub wyciek tych danych i połączenie ich z danymi innej natury, na przykład danymi medycznymi, pozwoliłby na jeszcze większą i dokładniejszą predykcję przyszłych zachowań i losów ludzi. Dlatego dane te muszą być szczególnie chronione.

Inteligentne miasta, inteligentne płatności

W niedalekiej przyszłości banki będą zmuszone do wypracowania nowych metod płatności dostosowanych do świata cyber-fizycznego, w szczególności do inteligentnych miast opartych na internecie rzeczy.Ponieważ w takich miastach będą funkcjonować inteligentne środowiska (budynki, ulice, skrzyżowania, stadiony, sklepy itp.) automatycznie i bez ingerencji człowieka dostosowujące się do jego preferencji i świadczące mu spersonalizowane usługi, to również płatności będą musiałby być automatyczne i niewymagające bezpośredniej interakcji z człowiekiem.To oznacza, że będą musiały być wypracowane nowe metody budowy zaufania między stronami płatności i nowe metody ochrony prywatności klientów banków.Więcej na temat prywatności w cyber-fizycznym świecie można przeczytać w Miesięczniku Finansowym Bank
Udostępnij artykuł: